Working Paper Series WP02-005  
Quo vadis, KM? La complexitat com a nou paradigma per a la gestió del coneixementAgustí Canals [acanalsp@uoc.edu]
Director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació (UOC)
Investigador (IN3-UOC)RESUM:

La importància creixent dels actius de coneixement ha fet que tot tipus d'organitzacions es preocupin darrerament per la gestió del coneixement. Tanmateix, se'n fa un enfocament força diferent des de cadascuna de les escoles de les disciplines clàssiques que hi tenen relació, tant a escala metodològica com a escala epistemològica. Partint de la distinció que fa Hollis entre les diverses aproximacions a les ciències socials, es fa una classificació dels diferents paradigmes que coexisteixen avui dia en el tractament d'aquest tema i s'assenyala la necessitat de progressar cap a una visió interdisciplinària però més integrada de la gestió del coneixement. Finalment, es proposa l'adopció d'un paradigma basat en la teoria de la complexitat.

PARAULES CLAU:

gestió del coneixement, gestió de la informació, actius de coneixement, filosofia de les ciències socials, epistemologia, teoria de l'organització, gestió empresarial, complexitat


Data de publicació:
novembre de 2002 
  Document complet
 
EspañolEnglish
Recomana'l
© Agustí Canals Parera, 2002
© d'aquesta edició: FUOC, 2002