Documents de projecte DP03-001  
Els museus virtuals i el grup Òliba: pressupòsits teòrics, estat de la qüestió, disseny, implementació i divulgacióCèsar Carreras Monfort [ccarreras@uoc.edu]
Professor dels Estudis d'Humanitats i Filologia (UOC)
Investigador (IN3-UOC)RESUM:

El grup de recerca Òliba es va crear l'any 1999 dins els Estudis d'Humanitats i Filologia de la UOC amb el propòsit d'analitzar com les tecnologies de la informació i la comunicació podien millorar les funcions educativa, comunicativa, registradora i divulgadora del patrimoni emmagatzemat en institucions culturals com els museus i els centres d'interpretació. Al llarg d'aquests tres anys s'han definit un seguit de models teòrics i s'ha experimentat amb sis aplicacions pràctiques, exposicions virtuals i portals de centres culturals, a fi d'observar de quina manera la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació ha modificat les pràctiques del personal dels centres i dels visitants mateixos. Aquest informe de recerca descriu les últimes tendències en aquest tema en l'àmbit internacional, com s'han definit els models teòrics amb els quals es volia experimentar i la gènesi de les diverses aplicacions pràctiques. Tot això, juntament amb l'avaluació dels projectes, ha constituït la tasca que ha portat a terme el grup Òliba en aquests anys.

PARAULES CLAU:

tecnologies de la informació i la comunicació, TIC, patrimoni cultural, museografia, grup Òliba


Data de publicació:
gener de 2003 
  Accés al document
 
EspañolEnglish
Recomana'l
© Cèsar Carreras Monfort, 2003
© d'aquesta edició: FUOC, 2003