Documents de projecte DP04-001  
Identificació i representació del coneixement organitzacional: la proposta epistemològica clàssicaMario Pérez-Montoro [perezmontoro@uoc.edu]
Investigador (IN3-UOC)
Professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació (UOC)RESUM:


La distinció entre els conceptes de dada, informació i coneixement és una peça clau de la fonamentació conceptual de la disciplina de la Gestió del Coneixement. En aquest treball hem procurat mostrar i solucionar un seguit de problemes importants relacionats amb la distinció entre aquests conceptes. En primer lloc, hem sotmès a revisió una versió d'aquesta distinció ("model estàndard"), mostrant quin és el grau de confusió que comprèn, i hem proposat una distinció alternativa. A continuació, hem defensat que hi ha una operació crítica de l'execució de la qual depèn en gran manera l'èxit d'un programa de Gestió del Coneixement: la identificació del coneixement. Hem sostingut que, per a poder portar a terme aquesta identificació, ens cal una definició de coneixement que sigui correcta conceptualment i útil des d'un punt de vista pragmàtic. Diversos models teòrics poden cobrir aquest objectiu, però sobretot n'hi ha un que destaca tradicionalment per la seva solidesa i abast explicatiu: la proposta epistemològica clàssica. Amb tot, una anàlisi més profunda de la proposta ens obliga a acceptar algunes conclusions ben diferents. D'una banda, la definició de coneixement que defensa presenta marcades limitacions de tipus conceptual (no supera la paradoxa de la loteria ni els contraexemples de l'epistemòleg Edmund Gettier) que poden invalidar la proposta. I, d'altra banda, la seva definició de coneixement presenta limitacions de tipus pragmàtic també greus: mostra un escàs poder identificador respecte al coneixement tàcit i un exigu valor ecològic exigint una important inversió (de tipus metacognitiu, principalment) als seus usuaris potencials.


PARAULES CLAU:

gestió del coneixement, dada, informació, identificació del coneixement, proposta epistemològica clàssica

PROJECTE DE RECERCA:

Knowledge Assets Identification and Methodologies of Implementation in Organizational Knowledge Management (KAIMI)

Data de presentació:
gener de 2003 

Data de publicació:
febrer de 2004 
Document complet
(en castellà)
EspañolEnglish
Recomana'l
© Mario Pérez-Montoro, 2004
© d'aquesta edició: FUOC, 2004