Josep M. Duart
jduart@uoc.edu
Professor de la UOC

Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull i Master in Business Administration (MBA) per ESADE Business School. Llicenciat en Història Medieval i mestre per la Universitat de Barcelona. Ha estat docent en diferents nivells del sistema educatiu i a la universitat, especialment en assignatures de l'àmbit de l'organització escolar, de l'educació en valors i, actualment, en educació virtual en el programa de doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC. Ha estat director i assessor de centres educatius, i també formador de professors.

Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. Ha participat en l'elaboració del model pedagògic de la UOC i ha assessorat, com a consultor expert en l'aplicació de metodologies de formació en línia, diferents universitats espanyoles i de Llatinoamèrica.

Com a investigador de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC i membre del grup de recerca Education and Network Society (ENS) dirigeix i col·labora en projectes de recerca sobre e-Learning centrats en organitzacions educatives i l'ús de l'e-Learning. És coordinador de la Càtedra UNESCO d'e-Learning de la UOC i director acadèmic del Seminari Internacional Liderar la Universitat a la Societat del Coneixement. A més, és director de la Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento.

Així mateix, és autor de La organización ética de la escuela y la transmisión de valores (1999), Aprenentatge i virtualitat (1999), Aprender en la virtualidad (2000) i de diferents articles a revistes especialitzades en e-Learning.