Español | English

Mapa del PIC: L'escola a la societat xarxa: Internet a l'educació primària i secundària
PIC: L'escola a la societat xarxa: Internet a l'educació primària i secundària

PROJECTE INTERNET CATALUNYA (PIC)L’escola a la societat xarxa: Internet a l'educació primària i secundària

Informe final de recerca (volum I)

7 MB

Coberta, crèdits, sumari, agraïments i preliminars

180 kB

Capítol 1. Introducció

127 Kb

Capítol 2. Vint-i-cinc anys de polítiques d’integració de les TIC als centres docents de Catalunya

763 kB

Capítol 3. Altres estudis sobre Internet i les TIC a l’educació escolar

778 kB

Capítol 4. Metodologia

180 kB

Capítol 5. Els centres docents de Catalunya: característiques generals i infraestructura tecnològica

385 kB

Capítol 6. L’alumnat i els usos d’Internet a l’escola i a casa

1 MB

Capítol 7. Rendiment acadèmic, influència familiar i ús d’Internet per part de l’alumnat fora del centre

565 kB

Capítol 8. Usos d’Internet i pràctiques docents del professorat de Catalunya

1,2 MB

Capítol 9. Els factors d’influència en l’ús d’Internet per part del professorat d’educació primària i secundària obligatòria de Catalunya

585 kB

Capítol 10. Internet, escola i comunitat en el transit a la Societat Xarxa: cap a una escola xarxa?

460 kB

Capítol 11. Acció directiva i usos d’Internet als centres docents

885 kB

Capítol 12. Responsables de TIC i incorporació d’Internet als centres docents

115 kB

Síntesi de resultats i conclusions

112 kB

Bibliografia

195 kB

Índex general

173 kB

Índex de figures i taules

410 kBL’escola a la societat xarxa: Internet a l'educació primària i secundària

Informe final de recerca (volum II)

20 MB

Annex 1. Qüestionaris

406 kB

Annex 2. Plans de tabulació i d’anàlisi

622 Kb

Annex 3. Taules de resultats

18 MB

Índex general del volum II

92 kB