UOC - Els reptes del coneixement: pont o deriva, de Mustpha Cherif Lliçó inaugural del curs acadèmic del sistema universitari català 2009-2010