Francesc Pedr - Entre el conservadorisme i el messianisme: la tecnologia canvia realment el que els estudiants esperen de l'ensenyament superior? - Lli inaugural del curs 2010-2011 de la Universitat Oberta de Catalunya