Més de 20 anys d'experiència en e-learning

Hamilton Global Intelligence

Primera institució de formació en línia de parla hispana del món.

Rànquing de Xangai

Entre les 300 millors universitats del món en comunicació i les 500 millors en educació.

Times Higher Education

Entre les 800 millors universitats del món.

25 graus

48 màsters universitaris

04 doctorats

29 màsters propis

275 diplomes de postgrau i especialitzacions

155 seminaris i cursos d'idiomes

227 assignatures per a cursar lliurement

146 cursos professionalitzadors

14 MOOC

10 cicles formatius de grau superior d'FP (Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC)

88% repetiria la mateixa titulació

80% estudia i treballa

70.274

Gràfic sobre xifres d'estudiants

93% tornaria a triar la UOC

93% té feina

71.598

Gràfic sobre xifres de graduats

134 països amb estudiants de la UOC

35 xarxes educatives internacionals Veure més

2 càtedres UNESCO

152 convenis amb empreses i institucions de tot el món Veure més

Convenis amb empreses de tot el món

Cruz Roja España FAO - Fiat Panis UNESCO UNWTO - World Tourism Organization UNITAR - United Nations Institute for Training and Research

Xarxes educatives internacionals

EADTU International council for open distance education Internationa association of universities CINDA GUNA - Global University Network for Innovation EUA - European University Assiciation

429 professorat propi i personal investigador

Veure més

85% doctors

76% acreditats

629 personal de gestió

4.295 professorat col·laborador i tutors

1 pla de coneixement obert

Participació activa en 9 xarxes internacionals d'OpenScience

El 100% de les revistes acadèmiques en accés obert

7 de científiques
3 de divulgatives

02 Repositori UOC

Documents10.804

Gràfic sobre documents'

8.316 documents de docència

Treballs finals (6.631)

Recursos d'aprenentatge (1.601)

Altres (84)

1.559 documents de recerca

Articles científics (531)

Llibres i capítols de llibres (116)

Tesis doctorals (117)

Datasets (2)

Altres (793)

929 documents institucionals

Usuaris del portal UOC

649.205 usuaris únics mensuals del web de la UOC

Seguidors a les xarxes socials

432.061 Total de seguidors de les xarxes de la UOC

108.685 despesa

6.850 d'inversió

108.685 d'ingrés