Tornar enrera Homepage La revaluaci crtica de Joan Ros de Corella

NOTES

1. Jaume J. Chiner Gimeno (1993 i 1997) ha precisat i ha ampliat les dades biogrfiques corellanes que havia aportat Mart de Riquer (1964: 254-260). Les ms importants sn, principalment, la negaci del seu carcter de primognit -ats que es tractava del segon dels fills-, el seu naixement a Valncia i no a Gandia i les dates de naixement i mort de l'autor. Aquestes darreres, malgrat les datacions anteriors de Miquel i Planas (1913: IX i LXXXIX), Jordi Carbonell (1955-1956) i Mart de Riquer (1964: 254-260), s'han de localitzar el 28 de setembre de 1435 i el 6 d'octubre de 1497, respectivament -quant a aquesta darrera dataci, Chiner Gimeno (1993: 60) s que coincideix amb Riquer (1964: 285). L'estudi de Perles Mart (1977) segueix les directrius que ja hi havia aportat Riquer.

2. Per a totes les obres de Corella, vegeu, a ms dels estudis concrets referits, Miquel i Planas 1913, Riquer 1964: 260-320 i Cingolani 1998.

3. Aquesta es la primera edici crtica de les obres de creaci de Ros de Corella amb intenci de reunir-les totes; no obstant aix, Bohigas (1985) va descobrir-ne tres ms en el Cdex de Cambridge, desconegut fins aleshores (Martos 1999), i, per una altra banda, algunes de les composicions editades per Miquel i Planas sembla que no sn atribubles ja a Corella (Turr 1996). L'aparat crtic d'aquesta bona edici no arreplega, per, alguns dels errors ni totes les variants grfiques i de contingut.

4. No obstant aix, aquesta afirmaci val noms pel que fa a l'addici de les dues esparses indites, que no apareixen en cap altre manuscrit.

5. Just al capdavant de l'edici, Carbonell adverteix en nota prvia el segent:

Per a la present edici hem seguit, en general, la lli de Ramon Miquel i Planas en Obres de J. Roi de Corella (Barcelona, 1913); hi hem afegit els textos fins ara indits de Corella que figuren al manuscrit R. 14. 17 del Trinity College, de Cambridge (les dues estances Des que perd i Del jorn que us viu, i la Lletra consolatria). Els poemes han estat reproduts en l'ordre amb qu figuren al manuscrit de la Maiansiana, i a continuaci, els del Trinity College. Quant a les proses, han estat articulades cronolgicament, a partir de raons histriques i estilstiques que demanen una justificaci a part. La transcripci ha estat feta amb el criteri de normalitzar al mxim les grafies, tot respectant les particularitats morfolgiques i lxiques de l'original, fins i tot en algunes variants secundries. En la puntuaci, ens hem apartat de Miquel i Planas quan ho hem cregut convenient (Ros de Corella 1973: 40).

Aquesta edici, que no fa servir el Cdex de Cambridge excepte per a les tres breus composicions indites fins aleshores, ompli un buit important en la difusi de les lletres catalanes medievals i s, per tant, un referent crtic ineludible. No obstant aix, n'hem de fer, almenys, dues remarques. En primer lloc, tot i que es tracta d'un fet que no afecta les composicions que ens ocupen, no s cert que els textos en vers de Corella de l'edici de Carbonell hagen estat reproduts en l'ordre amb qu figuren al manuscrit de la Maiansiana, i a continuaci, els del Trinity College, la qual cosa s ben estranya perqu l'ordre del Canoner de Maians s, amb alguna mnima excepci, ja assenyalada, el de l'edici de Miquel i Planas, que segueix Carbonell. I, fins i tot, en la reedici d'aquesta obra del 1983, aquest error no s'esmena. La segona objecci parteix d'aquestes paraules: quant a les proses, han estat articulades cronolgicament, a partir de raons histriques i estilstiques que demanen una justificaci a part, ja que, si es tria una ordenaci i es diu que s per raons tan importants com aquestes, potser hauria estat til un comentari una mica ms geners. Una edici, doncs, que, malgrat algun petit defecte, ha acomplit durant gaireb 25 anys un paper importantssim per a la difusi de l'obra de Corella, en un moment en qu aquest autor es trobava relegat a l'oblit.

6. En aquest sentit, les indicacions de l'existncia d'una nova composici religiosa, la Visi (Riquer 1964: 280-283) van ser decisives, per a l'edici i l'estudi de Wittlin 1995.

 

BIBLIOGRAFIA

 

Annicchiarico, Annamaria (1991-1992), Perch tragedia? Il gioco delle ambiguit nella Tragdia de Caldesa di Joan Ros de Corella, Boletn de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, 53, pgs. 59-80.

Annicchiarico, Annamaria (1995), Varianti corelliane e plagi del Tirant: Achille e Polissena, Roma, Schena Editore.

Annicchiarico, Annamaria (1999), Presenza e presenza-assenza di madonna Fiammetta e di Corella nel Tirant lo Blanc, en Estudis sobre Joan Ros de Corella, ed. Vicent Martines, Alcoi, Marfil, pgs. 55-69.

Aubrun, Charles V. (1979), Le chant dsespr de Joan Ros de Corella, Iberorromania, 9 (segona poca), pgs. 41-47.

Aubrun, Charles V. (1980), Lletres d'or, pome de Joan Roi de Corella (1438?-1497). Sculpture et posie, Romanica Europaea et Americana. Festschrift fr Harri Meier, ed. Hans Dieter Bork, Artur Greive i Dieter Well, Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, pgs. 27-34.

Badia, Lola (1986), Riba i els nostres clssics: notes de lectura, en Actes del Simposi Carles Riba. Institut d'Estudis Catalans, 17-19 d'octubre de 1984, ed. Jaume Medina i Enric Sull, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 231-241.

Badia, Lola (1988), "En les baixes antenes de vulgar poesia": Corella, els mites i l'amor, en De Bernat Metge a Joan Ros de Corella. Estudis sobre la cultura literria de la tardor medieval catalana, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig 8), pgs. 145-180.

Badia, Lola (1989), Materiales para la interpretacin de la obra de Joan Ros de Corella, Revista de Filologa Romnica, 6, pgs. 97-109.

Badia, Lola (1993a), Tradici i modernitat als segles xiv i xv. Estudis de cultura literria i lectures d'Ausis March, Valncia-Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Badia, Lola (1993b), Aucis amors. Teoria i prctica del desengany d'amor segons Joan Ros de Corella, en Actas do iv Congresso da Associao Hispnica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5 Outubro 1991), 3, ed. Aires A. Nascimento i Cristina Almeida Ribeiro, Lisboa, Edies Cosmos, pgs. 275-282.

Bigvava, Isolda (1999), "Tragdia de Caldesa" i "Lo jard d'Amor" com a mostres de la narraci potica corelliana, en Estudios sobre Joan Ros de Corella, ed. Vicent Martines, Alcoi, Marfil, pgs. 83-88.

Blay Manzanera, Vicenta (1995), A propsito de las relaciones literarias de D. Carlos de Viana: poeta y humanista, en Medioevo y Literatura. Actas del v Congreso de la Asociacin Hispnica de Literatura Medieval, 1, ed. Juan Paredes, Granada, Universidad de Granada, pgs. 347-370.

Bohigas, Pere (1985), Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial Edicions-Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Cantavella, Rosanna (1990), Medieval Catalan Mary Magdalen Narratives, en Saints and their Authors: Studies in Medieval Hispanic Hagiography in Honor of John K. Walsh, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, pgs. 27-36.

Cantavella, Rosanna (1992), Sobre el Triunfo de les dones de Ros de Corella, en Actas del ii Congreso Internacional de la Asociacin Hispnica de Literatura Medieval (Segvia 5-9 octubre 1987), Alcal de Henares, Universidad de Alcal de Henares, pgs. 217-228.

Cantavella, Rosanna (1997), Dames a l'aigua: el tema del debat entre el Prncep de Viana i Joan Ros de Corella, Anuari de l'Agrupaci Borrianenca de Cultura, 8 (=Lo gentil estil fa pus clara la sentncia. De literatura i cultura a la Valncia medieval, ed. Toms Martnez), pgs. 37-45.

Cantavella, Rosanna (1999), Aspectes argumentals de la Tragdia de Caldesa, en Ausis March i el mn cultural del segle xv, ed. Rafael Alemany, Alacant, Universitat d'Alacant-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pgs. 299-318 (Symposia Philologica 1).

Carbonell, Jordi (1954), Les paraules en l'estil de Joan Ros de Corella, en Homenatge a Carles Riba en complir seixanta anys: poesia, assaigs, traduccions clssiques, Barcelona, Josep Jans Editor, pgs. 140-142.

Carbonell, Jordi (1955-1956), Sobre la correspondncia literria entre Ros de Corella i el prncep de Viana, Estudis Romnics, 5, pgs. 127-139.

Carbonell, Jordi (1973), Estudi preliminar a Obres completes, 1. Obra profana, Valncia, Albatros Edicions, pgs. 7-38.

Carbonell, Jordi (1983), Joan Ros de Corella entre el viure i l'escriure, L'Ullal, 4, pgs. 19-28.

Carr, Antnia (1995), L'Espill de Jaume Roig i el Triunfo de les dones de Joan Ros de Corella, A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 3, pgs. 91-94.

Chiner, Jaume J. (1991), Batalla a ultrana per Joanot Martorell, A Sol Post, 2, pgs. 83-127.

Chiner, Jaume J. (1993), Aportaci a la biografia de Joan Ros de Corella: noves dades sobre el seu naixement i la seua mort, Caplletra, 15 (tardor), pgs. 49-62.

Chiner, Jaume J. (1997), Ausis March i Joan Ros de Corella: relacions familiars, en Ausis March i la Valncia del segle xv (1400-1459), Valncia, Generalitat Valenciana, pgs. 521-552.

Cingolani, Stefano Maria (1997a), Joan Ros de Corella o la interioritat de la moral, Revista de Catalunya, 120 (juliol-agost), pgs. 83-98.

Cingolani, Stefano Maria (1997b), D'Aquilles a Jess. Reflexions sobre la cronologia de les obres de Joan Ros de Corella, Anuari de l'Agrupaci Borrianenca de Cultura, 8 (=Lo gentil estil fa pus clara la sentncia. De literatura i cultura a la Valncia medieval, ed. Toms Martnez), pgs. 67-85.

Cingolani, Stefano Maria (1998), Joan Ros de Corella: la importncia de dir-se honest, Valncia, Edicions 3 i 4.

Cingolani, Stefano Maria (1999), Anticavalleria com a anticlassicisme a l'obra de Joan Ros de Corella, en Estudis sobre Joan Ros de Corella, ed. Vicent Martines, Alcoi, Marfil, pgs. 107-123.

Coln Domnech, Germ (1985), La balada de la garsa i l'esmerla de Corella, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 11 (=Miscellnia Antoni M. Badia i Margarit, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 157-178.

Fuster, Joan (1968), Lectura de Ros de Corella, en Obres completes/1. Llengua, literatura, histria, Barcelona, Edicions 62, pgs. 285-313.

Garcia Sempere, Marinela (1999), Algunes connexions entre l'obra religiosa i l'obra profana de Joan Ros de Corella: l'Oraci i la prosa mitolgica La histria de Lender i Hero, en Estudis sobre Joan Ros de Corella, ed. Vicent Martines, Alcoi, Marfil, pgs. 169-181.

Garriga, Carles (1991), Caldesa i Carmesina: Ros de Corella plagiat en el 'Tirant lo Blanch', Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 23 (=Miscellnia Jordi Carbonell, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 17-27.

Garriga, Carles (1994), Vidi cum foribus lassus prodiret amator, Els Marges, 51, pgs. 86-99.

Hauf i Valls, Albert G. (1993a), Tres cartes d'amor: contribuci a l'estudi del gnere epistolar en el Tirant lo Blanc, en Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, pgs. 379-409.

Hauf i Valls, Albert G. (1993b), Tirant lo Blanc: algunes qestions que planteja la connexi corelliana, en Actes del Nov Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991), 2, ed. Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Llus B. Meseguer, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 69-116.

Kelly, H. A. (1993), Ideas and Forms of Tragedy from Aristotle in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press.

Lapesa, Rafael (1997), Gonzalo de Berceo y Joan Roi de Corella ante el Duelo de la Virgen, en De Berceo a Jorge Guilln. Estudios literarios, Madrid, Gredos, pgs. 7-20 (Biblioteca Romnica Hispnica. Estudios y Ensayos 403).

Lpez Quiles, Joan A., i Vicent Ribes i Palmero (1985), Introducci a Joan Ros de Corella, Psalteri, Barcelona, Generalitat Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 5-33.

Madrenas Tinoco, Dolors, i Juan M. Ribera Llopis (1993), Oralitat i narratologia: de la Histria de Jacob Xalabn a la Tragdia de Caldesa de Joan Ros de Corella, en Actas do IV Congresso da Associao Hispnica de Literatura Medieval, 2, ed. Aires Nascimento, Lisboa, Edies Cosmos, pgs. 307-314.

Martn Pascual, Llcia (1999), Les comparacions de tema animal relacionades amb el desengany amors en les poesies de Joan Ros de Corella i en l'Espill de Jaume Roig, en Estudis sobre Joan Ros de Corella, ed. Vicent Martines, Alcoi, Marfil, pgs. 193-209.

Martnez Romero, Toms (1996a), Per a una interpretaci del 'Trimfo de les dones', de Ros de Corella: claus ecdtiques i literries, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 33 (=Miscellnia Germ Coln, 6), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 37-69.

Martnez Romero, Toms (1996b), Literatura i teologia en una proposta profeminista: el Trimfo de les dones, de Joan Ros de Corella (1462), Annali di Ca'Foscari, 35/1-2, pgs. 225-236.

Martnez Romero, Toms (1998), Variacions sobre el tema "Corella i els contemporanis valencians", Caplletra, 24 (primavera), pgs. 45-65.

Martnez Romero, Toms (1999), Per a una interpretaci de la "Balada de la garsa i l'esmerla, en Estudis sobre Joan Ros de Corella, ed. Vicent Martines, Alcoi, Marfil, pgs. 265-281.

Martos, Josep Llus (1999), El Cdex de Cambridge del Trinity College, R. 14. 17 (X2): descripci i estudi, en Actes del VII Congrs Internacional de l'Associaci Hispnica de Literatura Medieval (Castell de la Plana, 22-26 de setembre de 1997), 2, ed. Santiago Fortuo Llorens i Toms Martnez Romero, Castell de la Plana, Universitat Jaume I, 1999, pp. 443-460.

Martos, Josep Llus (ed.) (en premsa a), L'obra potica de Joan Ros de Corella, Londres, Queen Mary and Westfield Colle (Papers of Medieval Hispanic Research Seminar).

Martos, Josep Llus (en premsa b), El gnero popular de los goigs y Joan Ros de Corella: La vida de la sacratssima verge Maria y la Oraci, en Lyra Minima Oral: Los gneros breves de la poesa tradicional. Actas del II Congreso Internacional de Lrica Tradicional, 28-30 d'octubre de 1998, ed. Mariana Masera i Jos M. Pedrosa, Alcal de Henares, Universidad de Alcal de Henares.

Martos, Josep Llus (ed.) (en premsa c), Les proses mitolgiques de Joan Ros de Corella, Valncia-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner).

Martos, Josep Llus (en premsa d), Fonts i cronologia de les proses mitolgiques de Joan Ros de Corella, Alacant, Universitat d'Alacant (Biblioteca de Filologia Catalana).

Martos, Josep Llus (en premsa e), Santa Brbara i Joan Ros de Corella: una nova prosa hagiogrfica, en Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociacin Hispnica de Literatura Medieval (22-26 de setembre de 1999, Santander), Santander, Universidad Internacional Menndez Pelayo.

Mass i Torrents, Jaume (1926), El prncep de Viana i les seves relacions literries, Barcelona, Ateneo Barcelons.

Menndez Pelayo, Marcelino (1943), Orgenes de la novela, 2, Santander, C.S.I.C.

Mil i Fontanals, Manuel (1890), Resenya histrica y crtica dels antichs poetas catalans, en Obras completas, 3, Barcelona, Librera de lvaro Verdaguer, pgs. 141-240.

Miquel i Planas, Ramon (1913), Introducci a Obres de J. Roi de Corella, Barcelona, pgs. ix-xc.

Miralles, Carles (1977-1978), Raons de Mirra en boca d'Esperana. Sobre un altre plagi de Joan Ros de Corella en el Tirant lo Blanc, Boletn de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, 37, pgs. 141-147.

Miralles, Carles (1980), "...Mas no les obres". Remarques sobre la narraci i la concepci de l'amor en el Tirant lo Blanc, Estudis Universitaris Catalans, 24 (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setant aniversari, 2), Barcelona, Curial Edicions, pgs. 395-413.

Miralles, Carles (1991), Raons de Mirra en boca de Carmesina (Encara un altre plagi de Ros de Corella en el 'Tirant lo Blanc', Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 23 (=Miscellnia Jordi Carbonell, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 5-16.

Miralles, Carles (1998), Corella i el Tirant: qestions d'intertextualitat, Caplletra, 24 (primavera), pgs. 67-80.

Moll, Francesc de Borja (1934), Rudiments de versificaci en el Tirant lo Blanch, Butllet del Diccionari de la Llengua Catalana, 16, pgs. 179-182.

Ontalville, L. d' (=Pasqual Boronat) (1897), Mossen Roi de Corella, ensaig critich, Revista de Catalunya, 4 (gener), pgs. 113-118, 116-173, 193-204 i 249-261.

Parramon i Blasco, Jordi (1995), Ros de Corella i l'enigma de Caldesa, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 30 (=Miscellnia Germ Colon, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 69-79.

Perles Mart, F. G. (1977), Joan Ro de Corella. Biobibliografa, Gandia, Ajuntament.

Pons, Joseph-Sbastien (1962), La dame et la garzette, Bulletin Hispanique, 64bis (=Mlanges offerts Marcel Bataillon), pgs. 567-571.

Riba, Carles (1985), L'Oraci de Ros de Corella, en Obres completes, 2: Crtica, 1, Barcelona, Edicions 62, pgs. 224-226 [1a. ed.: 1927].

Rico, Francisco (1980), Prleg a Joan Ros de Corella, Tragdia de Caldesa i altres proses, ed. Marina Gust, Barcelona, Edicions 62-La Caixa (Les Millors Obres de la Literatura Catalana 50), pgs. 11-19.

Rico, Francisco (1982), Caldesa, Carmesina y otras perversas, en Primera cuarentena y tratado general de literatura, Barcelona, El Festn de Esopo, pgs. 91-93.

Riquer, Mart de (1949), Nuevas contribuciones a las fuentes del "Tirant lo Blanch", en Conferencias desarrolladas con motivo del iv centenario del nacimiento de Miquel de Cervantes (1547-1947), 3, Barcelona, Diputacin Provincial de Barcelona.

Riquer, Mart de (1964), Histria de la literatura catalana, 3, Barcelona, Ariel.

[Ros de Corella, Joan] (1913), Obres de J. Roi de Corella, ed. Ramon Miquel i Planas, Barcelona.

Ros de Corella, Joan (1973), Obres completes, 1. Obra profana, ed. Jordi Carbonell, Valncia, Albatros Edicions.

Ros de Corella, Joan (1980), Tragdia de Caldesa i altres proses, ed. Marina Gust, Barcelona, Edicions 62-La Caixa (Les Millors Obres de la Literatura Catalana 50).

Romeu i Figueras, Josep (1984), Dos poemes de Joan Ros de Corella: "A Caldesa" i "La sepultura", en Quaderns de Filologia. Miscellnia Sanchis Guarner, 1, Valncia, Universitat de Valncia, pgs. 299-308.

Rubi i Lluch (1889), El renacimiento clsico en la literatura catalana, Barcelona, Imprenta de Jaime Jess Roviralta.

Saavedra, Ana Mara (1955), El humanismo cataln: Ros de Corella, Clavileo, 6, pgs. 43-47.

Turr, Jaume (1996), El mite de Caldesa: Corella al Jardinet d'orats, Atalaya, 7, pgs. 103-116.

Verger, Eduard J. (1986), "La sepultura" de Ros de Corella, amb una postilla, en Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, II, ed. de Lola Badia y de Josep Massot i Muntaner, Barcelona, Universitat Autnoma de Barcelona-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 357-365.

Wittlin, Curt J. (1991), Observacions sobre el Psalteri de Joan Ros de Corella i d'altres traduccions dels Salms, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 22 (=Miscellnia Jordi Carbonell, 1), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pgs. 27-59.

Wittlin, Curt J. (1993), The Pen that Eases Pain: A first Translation of Joan Ros de Corella's Tragdia de Caldesa, Antpodas, 5, pgs. 47-59.

Wittlin, Curt J. (1995), Un text indit de Joan Ros de Corella: La visi a la porta de la senyora nostra de Grcia, del 1487, A Sol Post, 3, pgs. 257-268.

Tornar enrera Amunt Homepage