Ponncies


Grup 1
Autor Ttol
Rosemary Clark Normalisation and/or an Ethics of Difference: Mars's Rabos de lagartija in a Post-Colonial World
Salvador Company i Gimeno "Gregor", el conte com a parbola de la crtica i viceversa
Carles Corts Orts La contribuci crtica d’Armand Obiols i de Joan Sales en la narrativa de Merc Rodoreda
Josep Llus Martos La revaluaci crtica de Joan Ros de Corella


Grup 2
Autor Ttol
Josep Ballester Joan Fuster i la funci de la crtica
Maria ngels Francs "La tristesa com a estil": La rplica calderiana al realisme histric de Joaquim Molas
Dominic Keown El paradigma arbori de l’assimilaci potica
Montserrat Roser i Puig Chance or Design? Arthur Terry and Catalan Literary Criticism

Tornar enrera Homepage