Inici Crèdits

Crèdits

Crèdits

Edició:

Publicacions a Internet. Àrea de Comunicació. Universitat Oberta de Catalunya.

Director de Comunicació:

Eric Hauck.

Director de Publicacions a Internet:

Lluís Rius.

Coordinació editorial:

Maria Boixadera.

Equip d'edicio i redacció:

Xènia Bastida, Maria Boixadera, Anna Busquets, Núria Ferran, David Font, Ariadna González, Antoni Manzanares, Francesc Noguera, Àngels Novoa, Gerard Pagès, Jordi Palau, Teresa Pérez, Xavier Rafart, Marc Recasens, Mireia Riera, Lluís Rius, Carles Rocadembosch, Jordi Serres, Isabel Solà, Maria Taulats, Raquel Xalabarder.

Correcció i traducció:

Servei Lingüístic de la UOC.

Fotografies:

David Campos, Txema Salvans, Thomas Vilhelm, O.V., fons UOC.

Disseny i maquetació:

Iurisdoc.

Adreça postal:

Universitat Oberta de Catalunya, av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona.

Web de la UOC:

www.uoc.edu.

Web d'aquesta memòria:

http://www.uoc.edu/memories/memoria1011

Dipòsit legal:

B. 10031-2013