Inici Docència

Docència

La docència a la UOC s'articula a partir del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat i del Vicerectorat de Postgrau i Formació Contínua.

"El seguiment de les titulacions per part d'una agència externa és un instrument de millora de la nostra oferta, i respon a l'objectiu d'oferir als nostres estudiants una formació de qualitat."

 

> Pere Fabra
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat

"A la UOC els professionals troben la millor solució de continuïtat formativa i d'assessorament i guiatge durant el procés d'aprenentatge."
 

 

> Montse Vall-llovera
Directora adjunta del Vicerectorat de Postgrau i Formació Contínua

La dada

El sistema de garantia interna de la qualitat permet avaluar anualment totes les titulacions oficials.
Prop del 60% del professorat propi i doctor està acreditat pel sistema.