Inici Recerca i innovació

La recerca i la innovació a la UOC

L'activitat de recerca, transferència i innovació de la Universitat s'organitza amb més de trenta grups de recerca, que estan vinculats als estudis i àrees de coneixement i als dos centres de recerca de la Universitat: l'eLearn Center i l'Internet Interdisciplinary Institute.

"La fita principal d'aquest curs és haver posat en marxa els mecanismes per desenvolupar el pla director de recerca: Comissió de Recerca i Comissió de Publicacions."

 

Teresa Sancho
Vicerectora de Recerca i Innovació

La dada

115 projectes
101 articles en revistes científiques
18 llibres
119 capítols de llibre
199 contribucions a congressos
36 grups de recerca
11 tesis doctorals