• Inici
 • /Personal de gestió
 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Sol·licitud

Àrea de Tecnologia: Arquitecte de comunicacions

Descripció:

La persona seleccionada s’incorporarà com a arquitecte de comunicacions i Cloud a l’equip d’Arquitectura i Sistemes de l’Àrea de Tecnologia de la UOC.
    

Funcions:

Es responsabilitzarà de definir l’arquitectura de comunicacions de la UOC, definir el full de ruta corresponent, i executar les accions de gestió del canvi necessàries per assegurar el seu assoliment, aquestes inclouen les formacions necessàries per a consolidar el coneixement dels diferents actors en els projectes. Com que la UOC està recorrent el seu camí al Cloud, també haurà de tenir coneixement d’aspectes Cloud relacionats amb comunicacions, així com tenir coneixements d’arquitectura de sistemes distribuïts.

Dins de l'equip d'arquitectura haurà de participar en el disseny de solucions tecnològiques, donant suport a la selecció de les millors tecnologies a aplicar als diferents casos d'ús, així com vetllar que l'automatització és coherent amb les diferents tecnologies i nivells de qualitat i seguretat exigits per Tecnologia.

 • Definir estàndards, procediments així com el pla de capacitat de les comunicacions a la UOC.
 • Definir, dirigir i controlar projectes d’evolució tecnològica i infraestructures per tal de garantir la seva correcta implantació.
 • Analitzar i aprovar els requeriments tècnics dels diferents projectes per tal de garantir la seva correcta integració amb la infraestructura tecnològica i la seva seguretat.
 • Donar suport als integradors per tal de resoldre les necessitats que puguin aparèixer durant l’execució d’un projecte.
 • Controlar i planificar el desplegament de projectes per tal d’assegurar el compliment de les directrius tecnològiques i el compliment de les fites d’implantació de la nova arquitectura

Es farà una contractació laboral indefinida, a temps complet i amb previsió d’incorporació a setembre de 2019.


El centre de treball serà la Seu de Castelldefels, ubicada  a l’ av. Carl Friedrich Gauss, 5 - Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, Barcelona, i s’ofereix la  possibilitat de mobilitat a les altres Seus de la UOC de Barcelona, principalment les Seus ubicades a l’avinguda Tibidabo i al 22@, alguns dies a la setmana.


Demanem:

 • Titulació superior.
 • Formació en l’àmbit de les Tecnologies d’Informació.
 • Experiència mínima de 8 anys definint arquitectures de comunicacions.
 • Experiència en el dissenys i implantació de xarxes IP, tant en l'àmbit d’internet com en el de xarxes locals (TCP/IP, Ethernet i Wifi).
 • Experiència en direcció de projectes.
 • Coneixements en Cloud computing (PaaS, CaaS, FaaS, SaaS), mecanismes d'integració/comunicació/desacoblament de sistemes i composició d'arquitectures mitjançant serveis gestionats, distribuïts i a gran escala.
 • Experiència treballant en equips multidisciplinars, elaborant informes de seguiment, gestió de riscos i control de costos.
 • Capacitat d'elaborar fulls de ruta de productes, gestionar l'obsolescència tecnològica i gestionar-ne el canvi.
 • Gran capacitat d'innovació orientada a aplicar solucions creatives en la transformació de sistemes legacy.
 • Ha de ser capaç de comunicar i elaborar presentacions i documentació destinada a diferents públics, des de tecnologia a negoci, adaptant el llenguatge i el missatge a qui s'està adreçant.

Valorem:

 • Coneixements i certificacions: 
       o Comunicacions: switching, routing, firewalling, gestió del tràfic (Cisco, PaloAlto, F5 etc )
       o Cloud: es valorarà AWS, Azure, Openshift, Kubernetes
       o Gestió de projectes, PMI, …
       o Seguretat
 • Orientació LeanIT i Agile: es valoraran certificacions en Lean i Scrum.
 • Coneixements de mecanismes d'autenticació i autorització en sistemes d'informació (principalment SAML i oAuth, així com LTI).
 • Coneixements d’almenys una tecnologia de desenvolupament de software (principalment NodeJS/Javascript, Python, Golang o Java, que formen part del roadmap de la UOC)
 • Coneixement de patrons de disseny de sistemes distribuïts (microserveis, software defined applications/infrastructure, API Management, ...)
 • Experiència prèvia en consultores tecnològiques.

Rol:

Personal de gestió

Per poder inscriure't a aquesta oferta ho has de fer des del teu espai de candidat/a. El trobaràs fent clic a Uneix-te al nostre equip.Tancament de convocatoria: 17/07/2019

< Enrere