• Inici
  • /Consultor (professor col.laborador) titulacions oficials
  • Compartir
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Funcions i condicions

Funcions bàsiques:

El/la consultor/a (professor/a col·laborador/a) en un entorn d'aprenentatge virtual és la persona que presenta, guia, planifica, estimula, orienta, dinamitza, cohesiona i avalua els processos d'aprenentatge de l'estudiant a través d'una actitud proactiva.

La funció del consultor/a (professor/a col·laborador/a) implica accions relacionades amb l'atenció docent individualitzada i col·lectiva dels estudiants, el seguiment del seu aprenentatge durant el semestre i les propostes de millora de l'assignatura. Així doncs, el/la col·laborador/a docent s'ocuparà de resoldre dubtes, proposar exemples i aclariments addicionals que facilitin la comprensió de la matèria per part de l'estudiant, dinamitzar els debats i proposar la participació en els fòrums, corregir les proves d'avaluació, donar feedback per a facilitar el procés d'aprenentatge de l'estudiant, etc. A més d'aquestes funcions bàsiques, les persones que actuen com a col·laboradors/es docents poden realitzar altres activitats d'elaboració de recursos d'aprenentatge. Es requereix que el/la col·laborador/a docent es connecti diàriament al campus virtual i doni resposta en els estudiants en un màxim de 48 hores.

Condicions:

Formalització de la col·laboració docent:

La UOC estableix la via de formalització de la col·laboració docent, tenint en compte quina és l'activitat principal del col·laborador:

En el cas de col·laboradors/es docents que formin part del personal docent d'alguna universitat, la col·laboració es realitza en el marc dels convenis que la UOC ha signat amb les universitats catalanes i estatals, sempre que el conveni sigui aplicable i així ho determini la universitat d'origen. Si el conveni és d'aplicació, no caldrà la signatura de cap contracte específic, atès que la relació quedarà formalitzada en el marc d'aquest conveni. En aquests casos, el conveni interuniversitari prevaldrà sobre qualsevol altre instrument de formalització de la col·laboració.

En el cas de col·laboradors docents que formin part d'un d'aquests col·lectius:

-Professionals en exercici lliure.

-Professionals en exercici per compte d'altre en empreses i institucions públiques o privades.

-Docents de les universitats amb les quals la UOC no té cap conveni o no és aplicable.

la UOC formalitza la col·laboració (encàrrec d'atenció docent d'assignatura) a través d'un contracte civil de prestació de serveis professionals. La signatura del contracte es formalitza electrònicament directament al campus virtual.

Honoraris de la col·laboració docent:

Els honoraris per la prestació externa de serveis docents estan calculats en funció de l'activitat encarregada en cada cas: atenció docent i altres activitats d'elaboració de recursos d'aprenentatge.

Els honoraris s'abonen contra factura durant el semestre, directament a la persona interessada o per mitjà de la seva universitat.