• Inici
 • /Consultor (professor col.laborador) titulacions oficials
 • Compartir
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Procés de selecció

 El procés de selecció consta de quatre fases (CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA JUNY 2020):

 

 1. Rebuda de totes les candidatures i resolució de tots els dubtes o problemes que puguin plantejar els candidats (12/6/2020 al 25/6/2020). 
 2. Preselecció, en la qual es descarten totes les candidatures que no reuneixen els requisits mínims.
 3. Valoració dels coneixements, habilitats i competències relacionats amb les diferents responsabilitats que s'hauran de dur a terme. Es valora l'historial professional de les persones candidates, que s'amplia, si escau, a les entrevistes i proves professionals. Les entrevistes es fan del 8/7/2020 al 31/7/2020.
 4. Comunicació. La Junta de Selecció, presidida per el Vicerectorat de Docència i Aprenentatge, pot demanar assessorament extern en els casos pertinents i pot tenir entrevistes amb alguns candidats. La comunicació formal i oficial del resultat del procés de selecció es duu a terme mitjançant una carta per correu electrònic a tots/es els/les candidats/es. La data aproximada de la comunicació escrita és el 3/9/2020. Tota resolució de la Junta és irrevocable i és comunicada per correu electrònic a la persona interessada.

 El procés de selecció consta de quatre fases (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA):

 

 1. Rebuda de totes les candidatures i resolució de tots els dubtes o problemes que puguin plantejar els candidats (26/2/2020 al 13/4/2020). 
 2. Preselecció, en la qual es descarten totes les candidatures que no reuneixen els requisits mínims.
 3. Valoració dels coneixements, habilitats i competències relacionats amb les diferents responsabilitats que s'hauran de dur a terme. Es valora l'historial professional de les persones candidates, que s'amplia, si escau, a les entrevistes i proves professionals. Les entrevistes es fan del 7/5/2020 al 18/6/2020.
 4. Comunicació. La Junta de Selecció, presidida per el Vicerectorat de Docència i Aprenentatge , pot demanar assessorament extern en els casos pertinents i pot tenir entrevistes amb alguns candidats. La comunicació formal i oficial del resultat del procés de selecció es duu a terme mitjançant una carta per correu electrònic a tots/es els/les candidats/es. La data aproximada de la comunicació escrita és el 30/6/2020. Tota resolució de la Junta és irrevocable i és comunicada per correu electrònic a la persona interessada.

            

El nombre màxim d'inscripcions que es poden realitzar són 3 per cada convocatòria. Una vegada seleccionades les àrees de coneixement en les que es vol col·laborar, no es podran   desseleccionar.

Un cop s'hagi sol·licitat una oferta, l'estat de la candidatura serà el de "presentat". Únicament s'actualitzarà a "en procés" en cas que la candidatura sigui preseleccionada per a la fase d'entrevista. L'estat de la candidatura passarà a "finalista" o "descartat / a" un cop es tanqui la convocatòria amb el resultat final del procés de selecció.

Procés d'inici de prestació externa de serveis

Cal tenir present que un cop superat el procés de selecció, la validació de la candidatura té una vigència de 3 semestres consecutius. Durant aquest termini la col·laboració docent pot ser formalitzada en funció de la matrícula d'estudiants que determina l'activació de noves aules. En cas que no s'hagi activat la col·laboració passat aquest període, cal tornar a presentar-se a una nova convocatòria de selecció. 

La UOC ofereix a les candidatures validades com a finalistes, una formació inicial online que té com a finalitat donar a conèixer el model educatiu de la UOC. La formació es realitza 4 setmanes prèvies a l'inici del curs i s'acreditarà amb la certificació corresponent.