• Inici
  • /Personal docent col·laborador
  • Compartir
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Condicions i honoraris

La tasca de col·laborador docent es basa en l'experiència i en la pràctica professional actualitzada. La UOC necessita professionals externs que, pel fet de dur a terme una activitat principal relacionada amb el tema que és objecte de la convocatòria, puguin oferir una col·laboració de qualitat de caràcter no presencial. Així, doncs, l'existència d'una activitat principal és un requisit imprescindible per poder participar en el procés de selecció de col·laboradors docents. La UOC estableix la via de formalització de la col·laboració tenint en compte quina és l'activitat principal del col·laborador.

En el cas dels col·laboradors docents que formin part del personal docent d'alguna universitat, la col·laboració es porta a terme en el marc dels convenis que la UOC ha signat amb les universitats catalanes i estatals, sempre que el conveni sigui aplicable i ho determini així la universitat d'origen. Si el conveni és aplicable, la relació quedarà formalitzada en el marc d'aquest conveni. En aquests casos, el conveni interuniversitari preval per sobre de qualsevol altre instrument de formalització de la col·laboració.

En el cas dels col·laboradors docents que siguin professionals en exercici lliure, o professionals en exercici per compte d'altri en empreses i institucions públiques o privades i docents de les universitats amb les quals la UOC no té cap conveni o hi té un conveni que no sigui aplicable, la UOC formalitzarà la col·laboració (encàrrec d'atenció docent d'assignatura/ tutoria) amb un contracte civil de prestació de serveis professionals. La signatura del contracte es formalitza electrònicament i directament al Campus Virtual.

Els honoraris per la prestació externa de serveis docents es calculen d'acord amb l'activitat que s'encarrega en cada cas: tutoria, atenció docent, correcció d'exàmens i altres activitats d'elaboració de recursos d'aprenentatge complementaris.

Els honoraris s'abonen de manera fraccionada durant el semestre, directament a l'interessat o per mitjà de la seva universitat.