• Compartir
  • Imprimir

Personal docent col·laborador
Ofertes

Ofertes vigents

La UOC vol incorporar col·laboradors i col·laboradores per a l'activitat docent en el curs d'accés per a més grans de 25 anys i en els cursos de formació superior per a professionals (CFSP).

El perfil professional de les persones que col·laboren com a tutors i tutores i consultors i consultores és el d'un o una professional de la formació que duu a terme l'activitat principal en centres d'educació secundària, en universitats o en centres de formació d'adults.

El consultor o consultora en un entorn d'aprenentatge virtual és la persona que presenta, guia, planifica, estimula, orienta, dinamitza i cohesiona els processos d'aprenentatge de l'estudiant amb una actitud proactiva.

L'oferta formativa que s'imparteix des d'aquests programes requereix professionals de la formació, però que, a més:

  • Coneguin la metodologia que s'utilitza en la formació en línia, que implica un canvi de rol respecte de la funció docent que exerceixen en l'ensenyament presencial.
  • Tinguin un coneixement de les noves tecnologies que s'utilitzen i de la seva aplicació en la formació.
  • Tinguin experiència, preferentment com a docents de cursos de preparació per a les PAU, per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior (CFGS) per a més grans de 20 anys, o com a docents de formació d'adults.