• Inici
 • /Personal docent col·laborador
 • Compartir
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Procés i criteris de selecció

Convocatòria ordinària de selecció de col·laboradors/es docents per al curs 2021-2022: Cursos d'accés a la Universitat:

  El procés de selecció consta de quatre fases:

  • Recepció de candidatures i resolució de dubtes, del 26 d'abril de 2021 al 25 de maig de 2021.
  • Preselecció, en la qual es descarten les candidatures que no reuneixen els requisits mínims.
  • Valoració dels coneixements, les habilitats i les competències relacionats amb les diferents responsabilitats que s'han d'exercir. Es valora l'historial professional de les persones candidates; aquesta valoració es pot ampliar, si escau, amb entrevistes i proves professionals. Les entrevistes es faran del 7 de juny de 2021 a l'11 de juny de 2021.
  • Comunicació. El Comitè de Selecció, presidit pel vicerector de Docència i Aprenentatge, pot demanar assessorament extern en els casos en què sigui pertinent i pot tenir entrevistes amb algunes de les persones preseleccionades. La comunicació formal i oficial del resultat del procés de selecció es fa per correu electrònic a totes les persones que han presentat la candidatura. La data aproximada de la comunicació escrita és el 23 de juny de 2021. Totes les resolucions del Comitè de Selecció són irrevocables.

  Convocatòria ordinària de selecció de col·laboradors/es docents per al curs 2021-2022: Titulacions oficials de graus, màsters universitaris, doctorat, màsters i postgraus propis i Centre d'Idiomes Moderns:

   El procés de selecció consta de quatre fases:

   • Recepció de candidatures i resolució de dubtes, del 24 de febrer de 2021 al 19 d'abril de 2021.
   • Preselecció, en la qual es descarten les candidatures que no reuneixen els requisits mínims.
   • Valoració dels coneixements, les habilitats i les competències relacionats amb les diferents responsabilitats que s'han d'exercir. Es valora l'historial professional de les persones candidates; aquesta valoració es pot ampliar, si escau, amb entrevistes i proves professionals. Les entrevistes es faran del 3 de maig de 2021 al 4 de juny de 2021.
   • Comunicació. El Comitè de Selecció, presidit pel vicerector de Docència i Aprenentatge, pot demanar assessorament extern en els casos en què sigui pertinent i pot tenir entrevistes amb algunes de les persones preseleccionades. La comunicació formal i oficial del resultat del procés de selecció es fa per correu electrònic a totes les persones que han presentat la candidatura. La data aproximada de la comunicació escrita és el 21 de juny de 2021. Totes les resolucions del Comitè de Selecció són irrevocables.

   El nombre màxim d'inscripcions que es poden fer és de tres per a cada convocatòria. Un cop s'han seleccionat les àrees de coneixement en què es vol col·laborar, no es poden desmarcar.

   Quan se sol·licita una oferta, l'estat de la candidatura és de «Presentat». Aquest estat només s'actualitza a «En procés» si la candidatura és preseleccionada. Finalment, l'estat passa a «Finalista» o «Descartat» quan es tanca la convocatòria, amb el resultat final del procés de selecció.

   Procés d'inici de prestació externa de serveis:

   Cal tenir present que, un cop s'ha superat el procés de selecció, la validació de la candidatura té una vigència de tres semestres consecutius. Durant aquest termini, la col·laboració docent es pot formalitzar o no depenent del nombre d'estudiants que es matriculin, que és el que determina l'activació de noves aules. En cas que no s'hagi activat la col·laboració quan hagi passat aquest període de temps, cal tornar a presentar-se a una nova convocatòria de selecció.

   Criteris de selecció

   La valoració de cada candidatura es fa d'acord amb els requisits que es publiquen en cada perfil específic, tenint en compte tant la titulació com l'experiència professional i docent, a més de la formació contínua de cada candidat quant a coneixements, habilitats, competències i interessos necessaris per col·laborar amb la UOC.

   Demanem:

   • Tenir una activitat laboral principal (és un requisit indispensable).
   • Titulació acadèmica universitària vinculada a l'àrea de coneixement en què es vol dur a terme la col·laboració.
   • Experiència docent universitària, no universitària o professional dels darrers tres anys vinculada a l'àrea de coneixement en què es vol dur a terme la col·laboració.
   • Nivell excel·lent de l'idioma en el qual s'imparteix la docència.
   • Coneixement del pla d'estudis de la titulació, experiència en assessorament i seguiment d'estudiants en institucions formatives i coneixements d'ofimàtica i d'internet a nivell d'usuari.

   Valorem:

   • Tenir un doctorat.
   • Adequació del perfil per dur a terme tasques docents pròpies de l'ensenyament no presencial.
   • Experiència en coordinació i organització de grups virtuals o presencials. Habilitat per a les relacions personals i la comunicació escrita, i també iniciativa i capacitat d'organització i de treball en equip.
   • Experiència en gestió universitària i en l'ús de recursos TIC aplicats a la formació.