• Inici
  • /Personal de recerca
  • Compartir
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Funcions i condicions

Quin és el model de competències de la UOC?

La política d'incorporació i desenvolupament de la UOC es basa en el model de competències que defineix els factors claus d'èxit professional i acadèmic dels professors a la Universitat.

Entenem per competència una actuació professional manifestada mitjançant comportaments regulars i observables en el temps, que integra els coneixements, habilitats i actituds necessaris per desenvolupar a la pràctica i amb èxit les responsabilitats, funcions i tasques encomanades en un entorn corporatiu concret, en el nostre cas, la UOC.


Les competències corporatives són les vinculades a les formes de treball característiques de la UOC:


Orientació als resultats: Assoliment dels objectius prèviament establerts i materialització de les idees en serveis i accions concrets
Treball en equip i lideratge: Cooperació i coordinació amb altres persones a fi d'assolir una missió i uns objectius comuns, tot dirigint un equip compromès, cohesionat, proactiu, il·lusionat i orientat als resultats.
Autoorganització: Establiment de prioritats i objectius professionals organitzats de forma eficient en el temps.
Proactivitat: Emprendre projectes i accions per iniciativa pròpia, sense necessitat que prèviament hi hagi indicacions d'altri.
Compromís institucional: Vinculació i actuació personal efectiva amb els valors, la visió, la missió i els objectius de la UOC.