• Compartir
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Funcions i condicions

Els convenis de cooperació educativa són un acord entre una universitat o centre educatiu, un estudiant i la UOC. Amb aquests convenis, t’oferim l’oportunitat d’incorporar-te per un temps a la universitat, amb l’objectiu de completar la formació rebuda i afavorir la integració en el món laboral.

Per a accedir-hi, has d’estar matriculat en estudis universitaris o de formació professional. En el cas d’estudis universitaris, en una titulació de grau (diplomatura, llicenciatura o enginyeria), un màster, un curs de postgrau o de doctorat. En el cas de cursar una titulació de primer cicle, és necessari que hagis superat el 50% dels crèdits. Aquest requisit no és necessari per a estudiants de titulacions de segon cicle, màsters, postgraus i doctorats. En cas d’estudis de formació professional, s’ha d’estar matriculat en cicles formatius de grau mitjà o superior.

En tots els casos cal que l’estudiant reuneixi els requisits marcats per la universitat o centre d’origen.

Les pràctiques habitualment són presencials, de 4 hores diàries, normalment al matins, malgrat que en ocasions poden ser intensives i fins i tot no presencials.