• Compartir
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Procés de selecció

Quines són les fases del procés d’incorporació d’estudiants?

El procés consta de les fases següents:

1. Publicació del pla d’activitats i objectius de l’aprenentatge amb els requisits acadèmics, horaris i ajuts disponibles.

2. Recepció de les candidatures i resolució de tots els dubtes o problemes que puguin plantejar els estudiants.

3. Preselecció, en la qual es descarten tots els estudiants que no reuneixen els requisits mínims.

4. Entrevistes informatives dels estudiants preseleccionats, per tal de donar informació sobre les funcions i l’oferta, i per a acabar de concretar les condicions de col·laboració.

5. Comunicació: pots fer el seguiment de la teva inscripció des de l’espai de candidat en qualsevol moment del procés.

6. Finalització del conveni: un cop finalitzat el conveni, et demanarem la valoració de la teva estada de pràctiques a la UOC.

 

Si hi ha una oferta publicada que s’adapta al teu perfil, és necessari que facis el registre en l’espai del candidat, que actualitzis el teu currículum i que facis la sol·licitud accedint a les ofertes vigents.

  

Com es pot participar en el procés de selecció?

Si hi ha una oferta publicada que s’adapta al teu perfil, és necessari que facis el registre en l’espai del candidat, que actualitzis el teu currículum i que facis la sol·licitud accedint a les ofertes vigents.