• Inici
  • /Consultor (professor col·laborador) Formació Professional Jesuïtes-UOC
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Criteris de selecció

Es valoren especialment:

Titulació universitària en l'àrea de coneixement de la titulació que serà consultor/a (professor/a col·laborador/a); o afí en aquesta.
Experiència docent i/o professional en els últims 3 anys en la disciplina de la qual serà consultor/a (professor/a col·laborador/a).
Experiència en coordinació i organització de grups virtuals o presencials.
Excel·lent nivell de català/castellà escrit.
Habilitat per a les relacions personals i la comunicació escrita, a més d'una alta iniciativa i capacitat d'organització i de treball en equip.
Experiència en la metodologia d'aprenentatge basat en projectes.
Experiència en l'ús de recursos TIC aplicats a la formació

Requisits informàtics:

Per realitzar aquestes tasques, el/la col·laborador/a docent ha de tenir un equip informàtic equiparable al que utilitzen els estudiants, per poder així garantir la qualitat de les comunicacions.

Condicions de col·laboració:

L'existència d'una activitat principal és requisit imprescindible per poder realitzar una col·laboració docent a la UOC.

Es requereix que el/la col·laborador/a docent es connecti diàriament al campus virtual i doni resposta en els estudiants en un màxim de 48 hores.

El/la col·laborador/a actua a FP JE UOC sobre la base d'un contracte civil de prestació de serveis professionals.

Els honoraris per la prestació externa de serveis docents estan calculats en funció de l'activitat encarregada en cada cas: tutoria, consultoria i altres activitats d'elaboració de recursos d'aprenentatge.

Els honoraris s'abonen de manera fraccionada durant el curs acadèmic, directament a la persona interessada.