• Inici
  • /Consultor (professor col·laborador) Formació Professional Jesuïtes-UOC
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Funcions i Condicions

Formació Professional Jesuïtes-UOC ofereix cicles formatius organitzats al voltant de projectes i seminaris amb el suport de col?laboradors docents. La col·laboració docent es concreta en les funcions de consultoria i de tutoria.

La consultoria en l'àmbit d'un projecte o seminari forma part dels elements del model educatiu FP JE UOC.

El/la consultor/a (professor/a col·laborador/a) en un entorn d'aprenentatge virtual és la persona que presenta, guia, planifica, estimula, orienta, dinamitza, cohesiona i avalua els processos d'aprenentatge de l'estudiant a través d'una actitud proactiva.

La funció del consultor/a (professor/a col·laborador/a) implica accions relacionades amb l'atenció docent individualitzada i col·lectiva dels estudiants, el seguiment del seu aprenentatge durant el període de docència i les propostes de millora de projectes i seminaris.

Així doncs, el/la col·laborador/a docent s'ocuparà de resoldre dubtes, proposar exemples i aclariments addicionals que facilitin el desenvolupament de l'aprenentatge per part de l'estudiant, dinamitzar els debats i proposar la participació en els fòrums, proporcionar feedback a les activitats d'aprenentatge, etc.

La tutoria en l'àmbit d'un cicle formatiu és també un dels elements claus del model educatiu FP JE UOC.
En un primer moment, el/la tutor/a acull el nou estudiant, l'orienta acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i li dóna suport en el desenvolupament d'habilitats per a moure's amb la màxima eficàcia pel Campus Virtual.

Posteriorment, el/la tutor/a realitza el seguiment de l'activitat acadèmica de l'estudiant, li dóna orientacions generals i l'aconsella, de forma individualitzada, sobre el progrés dels seus estudis durant el procés formatiu i en la seva inserció en el mercat laboral corresponent al cicle.

Així mateix, al llarg dels estudis, des de la tutoria es facilita la integració de l'estudiant a la comunitat formativa, així com es resolen els dubtes o consultes que l'estudiant pugui formular.

A més d'aquestes funcions bàsiques, les persones que actuen com a col·laboradors/es docents poden realitzar altres activitats d'elaboració de recursos d'aprenentatge.

Són requisits indispensables:

Disposar d'una activitat principal.
Tenir coneixements de l'idioma en el que s'impartirà la docència.
Tenir coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari i d'Internet.