• Inici
 • /Tutors/es titulacions oficials
 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Criteris de selecció

Criteris de selecció

La valoració de cada candidatura es fa de forma integral i d'acord als requeriments publicats en cada perfil específic, tenint en compte tant la titulació, experiència professional i/o docent i la formació contínua de cada candidat/a, així com les coneixements, habilitats, competències i interessos necessaris per a col·laborar a la UOC.

Demanem:

 • Titulació acadèmica universitària vinculada a l'àrea de coneixement de la titulació que serà tutor/a
 • Experiència docent i/o professional en els últims 3 anys en la disciplina de la qual serà tutor/a
 • Coneixement del Pla d'estudis de la titulació
 • Experiència en assessorament i seguiment d'estudiants a institucions formatives
 • Experiència en coordinació i organització de grups virtuals o presencials
 • Excel·lent nivell de l'idioma en què s'impartirà la docència
 • Disposar d'una activitat laboral principal i coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari i d'Internet

  Valorem:

 • Experiència en coordinació i organització de grups virtuals o presencials
 • Habilitat per a les relacions personals i la comunicació escrita, a més d'una alta iniciativa i capacitat d'organització i de treball en equip
 • Adequació del perfil personal per a atendre tasques docents de l'ensenyament no presencial