• Inici
  • /Tutors/es titulacions oficials
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Funcions i condicions

Funcions bàsiques:

La tutoria en l'àmbit d'una titulació forma part del model pedagògic de la UOC.

El/la tutor/a acull el nou estudiant, l'orienta acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i li dóna suport en el desenvolupament d'habilitats per a moure's amb la màxima eficàcia pel Campus Virtual. Així mateix, el/la tutor/a introdueix l'estudiant en el conjunt d'eines i recursos que li proporciona l'entorn virtual d'aprenentatge de la UOC, perquè en pugui obtenir, com més aviat millor, el màxim rendiment. També l'ajuda a conèixer la gamma d'oportunitats que la vida universitària posa al seu abast. En definitiva, facilita la integració de l´estudiant a la comunitat universitària d'una manera personalitzada.

A més, el tutor realitza el seguiment de l´activitat acadèmica de l´estudiant, li dóna orientacions generals i l´aconsella, de forma individualitzada, sobre el progrés dels seus estudis durant el procés formatiu vinculat a la universitat. També resol els dubtes o consultes que l´estudiant li pugui formular.

Condicions:

Formalització de la col·laboració docent:

La UOC estableix la via de formalització de la col·laboració docent, tenint en compte quina és l'activitat principal del col·laborador:

En el cas de col·laboradors/es docents que formin part del personal docent d'alguna universitat, la col·laboració es realitza en el marc dels convenis que la UOC ha signat amb les universitats catalanes i estatals, sempre que el conveni sigui aplicable i així ho determini la universitat d'origen.

Si el conveni és d'aplicació, no caldrà la signatura de cap contracte específic, atès que la relació quedarà formalitzada en el marc d'aquest conveni. En aquests casos, el conveni interuniversitari prevaldrà sobre qualsevol altre instrument de formalització de la col·laboració.

En el cas de col·laboradors docents que formin part d'un d'aquests col·lectius:

-Professionals en exercici lliure

-Professionals en exercici per compte d'altri en empreses i institucions públiques o privades

-Docents de les universitats amb les quals la UOC no té cap conveni o no és aplicable

la UOC formalitza la col·laboració a través d'un contracte civil de prestació de serveis professionals. La signatura del contracte es formalitza electrònicament directament al campus virtual

Honoraris:

Els honoraris per la prestació externa de serveis docents estan calculats en funció de l'activitat encarregada en cada cas: tutoria, i altres encàrrecs complementaris.

Els honoraris s'abonen de manera fraccionada durant el semestre, directament a la persona interessada o per mitjà de la seva universitat.