• Start
  • /Personal de gestió
  • Share
  • Listen
  • Print

Join our team Sol·licitud

Academic Services: Tècnic/a qualitat en l’atenció a l’estudiant

Description:

La persona seleccionada s’incorporarà com a tècnic/a de qualitat en l’atenció a l’estudiant a l’equip del Àrea de Serveis Acadèmics de la UOC
 
Funcions:
• Seguiment i anàlisi de la qualitat de les respostes que s’ometen des dels serveis externs als estudiants.
• Anàlisi de necessitats de formació i procediments a actualitzar i/o millorar.
• Revisió dels informes de les empreses externes per garantir els ANS.
• Garantir que el primer nivell d’atenció disposa de tota la informació actualitzada.
• Contacte i seguiment amb departament de tecnologia de la UOC per resolucions d’incidències tecnològiques dels estudiants.
• Elaboració d’informes periòdics de seguiment de les empreses de serveis.


Es farà una contractació laboral indefinida, a temps complet i amb previsió d’incorporació al mes de juny.

El centre de treball serà la seu del 22@, ubicada a Rambla de Poblenou, 156.

What we are looking for:

• Formació en l’àmbit tecnològic.
• Domini d’eines ofimàtiques a nivell d’usuari.
• Capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en castellà i català.
• Experiència prèvia mínima de 3 anys en assistència tècnica a usuaris finals (proveïdor de serveis o client final).
• Experiència prèvia en elaboració d’informes i definició de circuits/procediments.
• Experiència treballant amb ANS, fent seguiment de la qualitat.
• Habilitat per a les relacions personals i per a la comunicació verbal i escrita.
• Persona amb un alt nivell d’iniciativa, capacitat d’organització i treball en equip.

We also value:

• Formació valorable en enginyeria informàtica.
• Experiència prèvia en el sector universitari.
• Coneixement del model educatiu de la UOC.
• Nivell d’anglès a partir de B2 del marc comú de referència, o equivalent al First Certificate.

Role:

Administrative staff

To apply for the offers you are interested in, you must first register on the candidate's page.Close of call: 05/05/2019

< Back