• Start
  • /Personal de gestió
  • Share
  • Listen
  • Print

Join our team Sol·licitud

Personnel: Director/a del Servei de Prevenció i Salut Integral

Description:

La persona seleccionada s’incorporarà com a director/a del Servei de Prevenció i Salut Integral a l’equip de l’àrea de Persones  de la UOC.
 
Funcions:
• Liderar i dirigir el servei de Prevenció i Salut Integral.
• Dissenyar i definir polítiques, protocols i procediments amb impacte global.
• Implementar i confeccionar els plans d'autoprotecció.
• Coordinar els comitès de seguretat i salut.
• Gestionar la coordinació d'activitat empresarials.
• Coordinar els proveïdors i serveis externs propis del SPSI.
• Planificar, avaluar, coordinar i gestionar per garantir les condicions de seguretat i salut.

Es farà una contractació laboral indefinida, a temps complet i amb previsió d’incorporació a octubre de 2019.

El centre de treball serà la seu de 22@, ubicada a la Rambla del Poblenou, 156, Barcelona.

What we are looking for:

• Formació: titulació universitària i imprescindible disposar de titulació d’especialització en seguretat en el treball, higiene industrial y ergonomia y psicosociologia.
• Experiència prèvia mínima de 5 anys en posició similar.
• Capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en castellà i català.
• Nivell d’anglès a partir de B2 del marc comú de referència, o equivalent al First Certificate.
• Domini d’eines ofimàtiques a nivell d’usuari.
• Domini d’eines i plataformes de CAE
• Habilitat per a les relacions personals.
• Persona amb un alt nivell d’iniciativa i autonomia
• Capacitat d’organització i treball en equip.
• Experiència en sistemes de gestió, ISO 45001 i 14001, i/o OHSAS 18001.
• Experiència en metodologies d'avaluació de riscos psicosocials.
• Tècnic acreditat per elaborar plans d'autoprotecció.
• Experiència prèvia en sistemes de coordinació d'activitats empresarials i sistemes i programes de benestar saludable.

We also value:

• Experiència prèvia en el sector universitari.
• Coneixements del model educatiu de la UOC.

Role:

Administrative staff

To apply for the offers you are interested in, you must first register on the candidate's page.Close of call: 15/09/2019

< Back