• Start
  • /Personal de gestió
  • Share
  • Listen
  • Print

Join our team Sol·licitud

IN3: Want to start a research career in data science or applied optimization algorithms

Description:

La persona seleccionada s’incorporarà com a estudiant en pràctiques l’equip del IN3.

Funcions:
El grup de recerca d'Internet Computing & Optimization de sistemes (ICSO) d'IN3-Castelldefels és un grup de recerca consolidat de SGR que desenvolupa projectes de recerca aplicada en àrees com: transport i logística computacional, smart cities, finances computacionals, sistemes de telecomunicacions i gestió aeronàutica.
El grup s'especialitza en analítiques i en el desenvolupament de mètodes / algorismes d’optimització i simulació (p. Ex., Predicció, metaheurístiques, simheurístiques, aprenentatge automàtic, etc.) per resoldre problemes complexos de la vida real a les àrees esmentades.
Busquem estudiants altament motivats i interessats a iniciar la seva carrera investigadora amb nosaltres. Els antecedents del nostre grup són diversos, que abasten des de la informàtica fins a la ciència de dades, enginyeria industrial, matemàtiques, estadística, enginyeria de telecomunicacions o gestió aeronàutica.
L'estudiant, sota la supervisió de la persona tutora, col•laborarà/donarà suport en:
• Col.laborar amb investigadors del grup ICSO@IN3 en el desenvolupament de projectes de recerca (d'àmbit local, estatal, i europeu) en l'àmbit de la Gestió Logística i del Transport (incloent diferents modalitats de transport i considerant aspectes de sostenibilitat medioambiental).
• Donar suport a d'altres membres del grup en tasques de: disseny i codificació d'algorismes d'optimització i simulació, anàlisi estadístic de resultats, i redacció d'articles científics que s'enviaran a congressos internacionals o revistes indexades.

La duració de les pràctiques serà de setembre 2019 a març 2020 a mitja jornada de dilluns a divendres, en horari de matí o tarda. S’ofereix un ajut a l’estudi marcat per la universitat d’origen.

El centre de pràctiques serà la seu de Castelldefels, Ac. Carl Friedrich Gauss 5.

What we are looking for:

• Grau en Informàtica o Telecomunicació.
• Tenir superats el 50% dels crèdits del grau.
• Informàtica
• Telecomunicació
• Gestió
• Aeronàutica
• Matemàtiques
• Física
• Altres enginyeries
• Català, castellà i anglès
• Programació orientada a objectes, simulació, disseny d'algoritmes, anàlisis de dades, Big Data, Machine learning.

We also value:


Role:

Internships

To apply for the offers you are interested in, you must first register on the candidate's page.Close of call: 31/10/2019

< Back