• Start
  • /Administrative staff
  • Share
  • Print

Join our team Selection process

Procés de seleccióLa UOC en el seu pla d'expansió i desenvolupament vol incorporar, en els propers anys, un alt nombre de professionals a un gran equip docent i de recerca en el nostre entorn innnovador d'aprenentage.

A l'espai Treballa a la UOC es convoquen tots els processos de selecció que es van originant.

Quines són les fases del procés de selecció?

El procés de selecció consta de quatre fases:
Rebuda de les candidatures i resolució de tots els dubtes o problemes que puguin plantejar els/les candidats/es.
Preselecció, en la qual es descarten totes les candidatures que no reuneixen els requisits mínims.
Valoració dels coneixements, habilitats i competències relacionats amb les diferents responsabilitats que s'hauran de dur a terme. Es valora l'historial professional de les persones candidates que s'amplia, si escau, a les entrevistes i proves professionals.
El Comitè de Selecció, composat pel Vicerector d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Innovació Docent, el Vicerector de Recerca, la Direcció dels Estudis i Recursos Humans de la UOC, resol el llistat de candidatures a incorporar.
El Comitè de Selecció pot demanar assessorament extern en els casos pertinents.
Comunicació
La comunicació formal i oficial del resultat del procés de selecció es duu a terme mitjançant una notificació per correu electrònic a tots/es els/les candidats/es. Tota resolució del Comitè és irrevocable.

Com participar en el procés de selecció?
Si hi ha un procés de selecció obert del teu perfil i especialitat acadèmica, és necessari enviar el currículum vitae a la bústia seleccio@uoc.edu en el termini específic de cada convocatòria. És imprescindible indicar la referència del procés de selecció al qual optes.
Si no hi ha un procés de selecció obert del teu perfil i especialitat acadèmica, pots omplir la sol·licitud i t'informarem per correu electrònic quan s'obri una convocatòria del teu interès.