• Start
  • /Course instructors - UOC Corporate
  • Share
  • Listen
  • Print

Join our team Selection criteria

Criteris de selecció i condicions de col·laboració

Es valoren especialment:

  • Titulació universitària vinculada a l'àrea de coneixement..
  • Experiència docent mínim de 3 anys.
  • Habilitat per a les relacions personals i la comunicació escrita, a més d'una alta iniciativa i capacitat d'organització i de treball en equip.
  • És requisit indispensable disposar d'una activitat laboral principal i coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari i d'Internet.

Requisits informàtics

Per realitzar aquestes tasques de col•laborador/a docent és necessari disposar d’ordinador i de mòdem, XDSI o ADSL (recomanem connexió mitjançant ADSL), impressora i CD-ROM. El col•laborador/a docent ha de tenir un equip informàtic equiparable al que utilitzen els estudiants, per poder així garantir la qualitat de les comunicacions. 

Condicions de col•laboració

L’existència d’una activitat principal és requisit imprescindible per poder realitzar una col•laboració docent a la UOC.

Es requereix que el/la col•laborador/a docent es connecti diàriament al Campus Virtual i doni resposta en els estudiants en un màxim de 48 hores.

En el cas de col•laboradors/es docents que formin part del personal docent d’alguna universitat, la col•laboració es realitza en el marc dels convenis que la UOC ha firmat  amb les  universitats catalanes i estatals.

En els altres casos, actuen en la UOC sobre la base d’un contracte civil de prestació de serveis professionals.

Els honoraris per la prestació externa de serveis docents estan calculats en funció de l’activitat encarregada en cada cas: tutoria, consultoria i altres activitats d'elaboració de recursos d'aprenentatge.

Els honoraris s’abonen de manera fraccionada durant el semestre, directament a la persona interessada o per mitjà de la seva universitat.