• Start
  • /Course instructors - UOC Corporate
  • Share
  • Listen
  • Print

Join our team Functions and conditions

Funcions i requisits per a col·laboradors/es docents

La UOC necessita experts que, pel fet de dur a terme una activitat principal relacionada amb l'àrea de coneixement objecte de la convocatòria, puguin oferir una col·laboració de qualitat a temps parcial.
Les funcions bàsiques de la col·laboració docent són la tutoria i la consultoria.

El/la consultor/a (professor/a col·laborador/a) en un entorn d'aprenentatge virtual és la persona que presenta, guia, planifica, estimula, orienta, dinamitza, cohesiona i avalua els processos d'aprenentatge de l'estudiant a través d’una actitud proactiva.

La funció del consultor/a (professor/a col·laborador/a) implica accions relacionades amb l'atenció docent  individualitzada i col·lectiva dels estudiants, el seguiment del seu aprenentatge durant el semestre i les propostes de millora de l'assignatura.

Així doncs, el/la col·laborador/a docent s'ocuparà de resoldre dubtes, proposar exemples i aclariments addicionals que facilitin la comprensió de la matèria per part de l'estudiant, dinamitzar els debats i proposar la participació en els fòrums, corregir les proves d'avaluació, donar feedback per facilitar el procés d'aprenentatge de l'estudiant, etc.

El / la consultor/a està coordinat per el Professor/a  Propi de la UOC.

Són requisits indispensables:

 

  • Disposar d’una activitat principal.
  • Tenir coneixements de l’idioma en el que s’impartirà la docència.
  • Tenir coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari i d'Internet.