Projectes en curs

 
Reconeixement visual emprant metodologies d'aprenentatge de principi a fi: teoria i aplicacions (VIRTUEL)

Aquest projecte proposa el disseny de nous algoritmes d’aprenentatge emprats en la visió per ordinador per a millorar alguns dels problemes plantejats en aquest camp. El projecte se centrarà en l’ús del gran volum de dades no etiquetades disponible per a millorar el rendiment dels algoritmes d’aprenentatge, el disseny d’arquitectures d’aprenentatge de principi a fi que modelin la dinàmica temporal i seqüencial en les dades, i l’ús de representacions sparse en l’aprenentatge dels paràmetres per a reduir notablement el temps d’entrenament de les xarxes neuronals convolucionals profundes (deep CNN).

 
Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective

L’objectiu a llarg termini d’aquesta acció és qüestionar la pràctica de la discriminació per motius d’edat i permetre que les persones grans assoleixin tot el seu potencial. Això s’aconseguirà millorant el coneixement científic i l’atenció a la discriminació per edat, reunint i integrant les diferents disciplines de la investigació, desenvolupant aliances nacionals, multinacionals i de funcionaris públics internacionals, professionals polítics no acadèmics, organitzacions no governamentals de la societat civil i de persones grans, i promovent una nova generació d’investigadors.

 
mSalud: Retos y oportunidades para los sistemas de salud

El projecte pertén analitzar l'accés, adopció, ús, impacte i sostenibilitat de l'mSalud en el sistema de salut espanyol.

 
La gestió col·laborativa de la medicació: Un projecte de recerca i acció participativa en salut mental

El projecte preveu adaptar l’experiència de la Gestió Col·laborativa de la Medicació (GCM) a l’àmbit català i desenvolupar-la mitjançant l’edició d’una Guia GCM específica que, després d’una intensa recerca etnogràfica i qualitativa focalitzada, serà dissenyada per un equip inter-disciplinar, juntament amb un grup d'usuaris, cuidadors i professionals de la salut mental,  així com disseminar, utilitzant el potencial de Radio Nikosia i altres canals de comunicació, els resultats de la iniciativa. Es tracta d’una recerca orientada a la implementació de polítiques de salut integradores i sostenibles dins de l’àmbit de la salut mental que permetin l'increment de la qualitat de vida, la promoció de la participació  i l’assoliment d’un nivell ple de ciutadania d'un col·lectiu sensible.