Tesis doctorals

Llistat de tesis doctorals dipositades

Consulteu aquí les tesis doctorals dipositades i les que s’han portat a terme a l’Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya en els programes d'Educació i TIC, de Tecnologies i Xarxes i de Societat de la Informació i el Coneixement:

Tesis depositades

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement

"Improvement of secondary education student's Information Problem Solving skills usin an Inquiry Web-based Learning environment"

Candidata: Marta Gómez Domingo
Supervisor: Dr. Antoni Badia Garganté

 

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Educació i TIC (eLearning)

"The Contribution of Lifelong Learning Ecologies in Online Higher Education: Graduate Student Learning Across Contexts."

Candidat: Sr. Mitchell Peters
Supervisors: Dr. Marc Romero i Carbonell, Dra. Montserrat Guitert i Catasús

Data límit: 30 de gener de 2020

 

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Educació i TIC (eLearning)

"Estudio de los mecanismos que inciden en la autorregulación durante el proceso de aprendizaje colaborativo en entornos personales de aprendizaje."

Candidat: Sr. Jorge Enrique Barreto Farfán
Supervisor: Dr. Josep Ma. Duart i Montoliu

Data límit: 29 de gener de 2020

 

Qualsevol doctor pot examinar les tesis i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Lloc d'enviament: Escola de Doctorat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels

Finalització dipòsit:

Marta Gómez Domingo: 16 de març del 2020

Mitchell Peters: 30 de gener del 2020

Jorge Enrique Barreto: 29 de gener del 2020

 

Accedeix a l'aparador de tesis