L’aparador de projectes dels māsters universitaris dels Estudis de Cičncies de la Salut presenta una mostra dels treballs finals elaborats pels estudiants. L’objectiu és esdevenir una galeria de treballs que serveixi tant als futurs candidats del programa per a tenir una idea dels productes que es generen en cursar-lo, com als mateixos estudiants que el cursen perquč els sigui inspiraciķ i exemple alhora del que és un projecte final. El treball final és un dels elements fonamentals del procés d'aprenentatge, un instrument docent que facilita l'aplicaciķ de l'aprenentatge desenvolupat durant el māster en un context real de treball.  

Māsters universitaris