Xarxes internacionals

La UOC impulsa l'intercanvi i aplicació de coneixement i noves tecnologies afavorint la millora de la docència i la investigació vinculant-se a les xarxes internacionals referents en l'àmbit de l'ensenyament virtual.

 
ACA
ACA (Academic Cooperation Association)

L'Associació de Cooperació Acadèmica (ACA) és una federació d'organitzacions nacionals europees i internacionals que financen i fomenten la internacionalització dels seus sistemes d'ensenyament superior. Defensant la internacionalització a tot el món, l'ACA ofereix a aquests actors una plataforma multilateral europea per a la cooperació, el desenvolupament d'associacions de llarga durada i innovació en l'ensenyament superior.
 

 
AUIP
AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado)

L'Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau (AUIP) és un organisme internacional no governamental reconegut per la Unesco dedicat al foment dels estudis de postgrau i doctorat a Iberoamèrica. Actualment és integrada per gairebé 170 institucions d'ensenyament superior d'Espanya, Portugal, l'Amèrica Llatina i el Carib. L'AUIP presta serveis d'informació i divulgació sobre els postgraus que s'ofereixen, col·labora en processos d'avaluació interna i externa, acreditació i harmonització curricular d'aquesta oferta acadèmica, facilita la mobilitat i l'intercanvi de professors i estudiants, incentiva el treball acadèmic i investigador per mitjà de xarxes de centres d'excel·lència en diversos camps del coneixement, organitza esdeveniments internacionals itinerants sobre temes d'interès per a professors i directors de programes de postgrau i de doctorat.
 

 
CINDA
CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo)

El Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA) és una corporació internacional sense ànim de lucre, integrada per importants universitats de l'Amèrica Llatina i Europa. El CINDA explora temes centrals sobre política i gestió universitària amb l'objectiu de posar el coneixement acumulat al servei de les polítiques públiques i de les institucions corresponents.
 

 
EADTU
EADTU (European Association of Distance Teaching Universities)

L'EADTU és la xarxa institucional europea per a un ensenyament superior obert i flexible. En l'actualitat els seus membres són tant universitats obertes i a distància com consorcis nacionals en els quals es vinculen universitats convencionals amb membres associats de països no europeus. Hi ha afiliats més de 200 universitats i cap a 3 milions d'estudiants d'arreu d'Europa.
L'EADTU dóna suport al desenvolupament europeu tant dels seus propis membres com dels consorcis internament, i es compromet a enfortir el paper dels seus afiliats, tant de manera individual com col·lectiva.
 

 
EAIE
European Association for International Education (EAIE)

Fundada el 1989, l’EAIE és un reconegut centre europeu d’expertesa, networking i recursos per a la internacionalització de l’educació superior. És una organització sense ànim de lucre que equipa els professionals acadèmics i no acadèmics amb bones pràctiques i solucions per als reptes de la internacionalització i proporciona una plataforma per a l’intercanvi estratègic. 

 
EDEN
EDEN (European Distance and e-Learning Network)

EDEN comparteix coneixement i millora l'entesa entre els professionals de l'aprenentatge electrònic (e-learning) i l'aprenentatge a distància, a més de promoure'n polítiques i pràctiques per tot Europa i més enllà. Amb més de 200 membres institucionals i més de 1.200 membres a la xarxa NAP (Network of Academics and Professionals), EDEN dóna assistència a un gran ventall d'institucions, xarxes i persones per tal que s'involucrin en la informació professional i les activitats de creació de xarxes. I ho fa per mitjà de l'organització de congressos europeus, publicacions i serveis d'informació, i prenent un paper actiu en una gran diversitat de projectes de la UE.
 

 
EDUCAUSE-ELI
EDUCAUSE-ELI

EDUCAUSE s'associa amb col·legis universitaris, universitats, corporacions, fundacions, governs i altres organitzacions sense ànim de lucre per a avançar en la missió de transformar l'ensenyament superior amb l'ús de la tecnologia de la informació. Mitjançant diversos programes i activitats, EDUCAUSE i els seus membres contribueixen al lideratge d'idees sobre les qüestions principals, ajuden a clarificar l'entorn actual, documenten pràctiques efectives i destaquen de quina manera les tendències i tecnologies emergents podrien influenciar l'evolució de la tecnologia de la informació en l'ensenyament superior.
 

 
ENOHE
ENOHE (European Network for Ombudsmen in Higher Education)

ENOHE és una xarxa informal per a defensors acadèmics d'Europa i altres parts del món. Els seus objectius principals són aprendre els uns dels altres, ajudar a implantar una bona governança en institucions d'ensenyament superior i crear una base més sòlida per a la funció dels defensors acadèmics en l'ensenyament superior. La xarxa consisteix en defensors acadèmics d'institucions d'ensenyament superior i persones afiliades a institucions d'ensenyament superior que estan interessades en pràctiques de defensa acadèmica.
 

 
EUA
EUA (European University Association)

L'Associació Universitària Europea (EUA) representa i assisteix institucions d'ensenyament superior a 47 països, proporcionant-los un fòrum per a cooperar i mantenir-se al corrent de les últimes tendències en l'ensenyament superior i polítiques de recerca. Els membres de l'associació són universitats europees implicades en l'ensenyament i la recerca, associacions nacionals de rectors i altres organitzacions actives en l'ensenyament superior i la recerca.
 

 
EUCEN
EUCEN (European Association for University Lifelong Learning)

L'EUCEN té l'objectiu de contribuir a la vida econòmica i cultural d'Europa per mitjà de la promoció i el foment de l'aprenentatge al llarg de la vida dins d'institucions d'ensenyament superior a Europa i fora d'Europa.