Xarxes internacionals

La UOC impulsa l'intercanvi i aplicació de coneixement i noves tecnologies afavorint la millora de la docència i la investigació vinculant-se a les xarxes internacionals referents en l'àmbit de l'ensenyament virtual.

 
EUNIS
EUNIS (European Universities Information System)

L'EUNIS aplega els responsables de la gestió, el desenvolupament i les polítiques per a la tecnologia de la informació en l'ensenyament superior a Europa. L'objectiu de l'EUNIS és contribuir al desenvolupament de sistemes d'informació d'alta qualitat. Fomenta intercanvis, cooperació i debats entre els responsables de sistemes d'informació en institucions o organitzacions d'ensenyament superior o recerca dins d'Europa i estableix relacions amb organitzacions supervisores al càrrec de sistemes d'informació en ensenyament superior i en instituts de recerca a cada país i en l'àmbit europeu.
 

 
GUNI
GUNI (Global University Network for Innovation)

La missió del GUNI és enfortir el paper de l'ensenyament superior en la societat contribuint a la renovació de les visions, missions i polítiques d'ensenyament superior arreu del món sota una visió de servei públic, rellevància i responsabilitat social. GUNI és una xarxa que actualment es compon de 214 membres de 76 països, inclosos les càtedres Unesco d'ensenyament superior, institucions d'ensenyament superior, centres de recerca i xarxes relacionades amb la innovació i el compromís social de l'ensenyament superior. GUNI té seus regionals a Àsia i el Pacífic, l'Amèrica Llatina i el Carib, l'Àfrica subsahariana, els estats àrabs i Europa i Amèrica del Nord (EUA i Canadà).
 

 
IAU
IAU (International Association of Universities)

La IAU és l'associació mundial d'institucions d'ensenyament superior de la Unesco. Aplega institucions i organitzacions d'uns 120 països perquè reflexionin i actuïn en objectius comuns i col·labora amb diversos organismes internacionals, regionals i nacionals actius en l'ensenyament superior. Els seus serveis són disponibles per als membres i per a les organitzacions, institucions i autoritats relacionades amb l'ensenyament superior, a més de responsables de polítiques i de presa de decisions, especialistes, administradors, professors, investigadors i estudiants.

 
ICDE
ICDE (International Council for Open and Distance Education)

El Consell Internacional per a l'Educació a Distància (ICDE) és una organització capdavantera per a la comunitat d'educació oberta i a distància, i és oberta a institucions, autoritats educatives, actors comercials i particulars. L'ICDE té estatus de consultor associat a la Unesco. L'ICDE obté la seva posició gràcies al coneixement i l'experiència únics dels seus membres a tot el món en el desenvolupament i l'ús de noves metodologies i tecnologies emergents.
 

 
IMHE - OECD
IMHE-OECD (Institutional Management in Higher Education)

IMHE és un fòrum que se centra en un ampli ventall de qüestions transversals que tracten reptes clau a què s'han d'enfrontar els països membres de l'OCDE. Ofereix servei a responsables de presa de decisions d'autoritats nacionals i regionals, gestors d'institucions d'ensenyament superior i investigadors.
Les activitats de l'IMHE inclouen estudis de qüestions rellevants (com ara la globalització i l'ensenyament superior, l'ensenyament superior en el desenvolupament regional), una avaluació dels resultats de l'aprenentatge en l'ensenyament superior i també estudis sobre la qualitat de l'ensenyament i l'impacte dels rànquings universitaris.
 

 
IMS
IMS GLC (IMS Global Learning Consortium)

La missió de l'IMS Global Learning Consortium és fomentar tecnologia que faci més assequible i millori la participació en l'ensenyament i el seu assoliment. Per a assegurar que l'impacte de l'aprenentatge de la innovació que permet la tecnologia s'assoleixi a tot el món, la comunitat de l'IMS d'institucions educatives, subministradors i organitzacions governamentals desenvolupa estàndards d'interoperabilitat oberts, dóna suport a l'adopció amb serveis tècnics, i fomenta l'adopció mitjançant programes que posen èmfasi en pràctiques efectives.
 

 
Carta Magna
Carta Magna

La Carta Magna de les Universitats (Magna Charta Universitatum) va ser signada per 388 rectors i directors d’universitats de tot Europa i d’altres països el 1988. Conté els principis de llibertat acadèmica i d’autonomia institucional com a guia per a la bona governança i l’autoconsciència de les universitats en el futur.
La llibertat acadèmica és la base per a la cerca independent de la veritat i un obstacle contra la intervenció indeguda de grups governamentals i d’interès. L’autonomia institucional és un prerequisit perquè l’activitat de les universitats modernes sigui eficaç i eficient.

 
OBHE
OBHE (The Observatory on Borderless Higher Education)

L'Observatory és una organització de serveis estratègics globals que duu a terme recerca d'alt nivell i difon informació de tendències emergents, millors pràctiques, marcs de polítiques i avaluació i assegurament de la qualitat en l'oferta de programes d'ensenyament superior internacionals a tot el món.
 

 
RECLA
RECLA (Red de educación Continua de América Latina y Europa)

RECLA té el seu origen en el projecte CEC del programa Columbus de cooperació entre universitats europees i llatinoamericanes l'objectiu del qual és la millora de la gestió universitària.
 

 
REDDU
REDDU (Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios)

La REDDU agrupa un total de 46 representants i defensors universitaris de l'Amèrica Llatina. Malgrat que és una associació estrictament mexicana, a la pràctica s'ha convertit en una xarxa de caràcter internacional. Cada any celebra el Seminari Internacional sobre Drets Humans i Drets Universitaris en universitats i institucions d'ensenyament superior, el qual s'ha convertit en un referent en aquest sector.