Premis a la Responsabilitat social universitària

La UOC assumeix la responsabilitat social en la missió, la visió i els objectius fundacionals. Les mesures per a fomentar la conciliació de les esferes vitals dels treballadors, el compromís amb la igualtat de gènere o l'atenció a la diversitat funcional són alguns dels àmbits que han estat reconeguts i premiats per diverses institucions.   

 
Logo Fundación Alares
2009 - Premi Alares a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal

La UOC ha rebut el premi que atorga la Fundació Alares, institució que té com a finalitat impulsar iniciatives encaminades a la millora de les condicions de vida de les persones i al foment de la competitivitat econòmica i la responsabilitat empresarial i institucional. El premi reconeix la trajectòria de la UOC dedicada al foment de les polítiques de conciliació. 

 
Logo CVA
2007 - Premi Empresa Flexible

La UOC ha obtingut el premi Empresa Flexible, que concedeix la consultora Comunicación de Valor Añadido (CVA). El guardó reconeix empreses que s’han destacat per les seves polítiques de conciliació de la vida personal i professional. 

 
Logo MC Mutual
2006 - Premi Antonio Baró de prevenció de riscos laborals

La UOC ha rebut el premi que lliura MC Mutual en reconeixement de la tasca de les institucions o empreses en matèria de prevenció i salut laboral.