Arxiu

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental de la Universitat Oberta de Catalunya és una unitat que té com a missió vetllar per l'organització, el tractament, l'accessibilitat i la difusió del patrimoni documental de la Universitat i la seva aplicació mitjançant el sistema de gestió documental i arxiu de la institució.

El seu abast és transversal i comú a tota l'estructura administrativa i està sota la dependència de l'Oficina de Gerència i el secretari general de la Universitat.