Guia per a la sol·licitud del Pràcticum

Guia per a la sol·licitud del Pràcticum

Màster Universitari de Dificultats de l?aprenentatge i trastorns del llenguatge. El Pràcticum del Màster Universitari de Dificultats de l?aprenentatge...

Guía para la solicitud del Prácticum

Guía para la solicitud del Prácticum

Máster Universitario de Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje. El Prácticum del Máster Universitario de Dificultades del aprendizaje...