Carta de serveis

En què et podem ajudar?

1. Assessorament

Et podem assessorar i donar suport sobre com s'ha d'incorporar la perspectiva de gènere en els processos i activitats de la UOC en els àmbits de la docència, la recerca, la presa de decisions, les accions de màrqueting i la comunicació interna i externa. 

2. Atenció de queixes i demandes

Si tens una queixa, una demanda o un dubte sobre situacions de discriminació de gènere esdevingudes en el marc de la teva activitat a la UOC, pots contactar amb garantia de confidencialitat amb la Unitat d'Igualtat. 

De manera proactiva, la Unitat d'Igualtat duu a terme les accions següents: 

Carta de serveis (en PDF)

1. Pla d'igualtat de gènere

Elaborem el Pla d'igualtat de gènere de la Universitat, fem un seguiment de com s'implementa i n'avaluem els resultats. 

2. Informes de diagnosi

Fem informes de diagnosi que ajudin a analitzar la realitat de la Universitat des d'una perspectiva de gènere. 

3. Dades desglossades

Promovem el desglossament per sexe de les dades que genera la Universitat pel que fa a l'activitat docent, la producció científica i l'organització del personal docent i investigador. 

4. Difusió d'informació i organització d'activitats

Fem accions de sensibilització a la comunitat UOC sobre el principi d'igualtat entre dones i homes. 

5. Protocol contra l'assetjament sexual

Implementem el Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe o orientació sexual. 

6. Col·laboració amb xarxes universitàries

Col·laborem amb xarxes universitàries especialitzades en temes de gènere de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol amb la finalitat de compartir experiències i contribuir a consolidar les polítiques de gènere en l'àmbit universitari. 

7. Comunicació respectuosa

Vetllem perquè la comunicació entre els diferents col·lectius i la difusió de notícies a la Universitat siguin respectuoses amb la perspectiva de gènere.