2021

L'eHealth Center col·labora amb el projecte europeu RELIEF per a l'autogestió del dolor

Dona, dolor
08/03/2021
Després de cinc anys de feina, el 17 de març tindrà lloc la conferència final del projecte

Dos investigadors adscrits a l'eHealth Center, Eulàlia Hernández, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigadora del grup PSiNET, i Manuel Armayones, investigador del Behavior Design Lab de l'eHealth Center, han participat en el projecte europeu RELIEF de compra pública precomercial (CPP) per trobar solucions de salut digital (e-health) per a l'autogestió del dolor crònic. El projecte, començat l'any 2016 sota la coordinació de JAGGAER, ha estat finançat pel programa Horitzó 2020.

La UOC, mitjançant l'eHealth Center, ha format part del consorci del projecte, juntament amb GIP Resah, el Servei Andalús de Salut i Uppsala Läns Landsting. Per la seva banda, JAGGAER ha liderat les activitats centrades principalment en la identificació de les lliçons apreses del procés de CPP i s'ha fet càrrec de la comunicació del projecte.

Ara, després de cinc anys de feina, JAGGAER organitza la conferència final de RELIEF, que tindrà lloc en línia el 17 de març i serà presentada per Orestis Kalliantzidis, membre de la Direcció General de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies de la Comissió Europea (DG Connect). La directora del projecte, Ana Muñiz Alonso, donarà una visió general de l'execució del projecte i dels seus resultats en nom de JAGGAER, seguida de la resta de membres del consorci, que exposaran les conclusions principals de les proves de camp fetes a l'Estat espanyol, França i Suècia per analitzar el funcionament de les solucions. A més, les dues empreses seleccionades, Gnomon Informatics, SA, i Tech4Care, presentaran les solucions desenvolupades en el projecte juntament amb els plans i els objectius per a la comercialització.

Al final de l'esdeveniment, tots els ponents debatran en una taula rodona les bones pràctiques i les lliçons apreses del projecte de CPP RELIEF, que sens dubte seran d'interès per a altres projectes de CPP.

Solucions de salut digital per al dolor crònic

Segons Cordis Europa, s'ha estimat que el dolor crònic afecta més d'un 20 % d'adults d'arreu del món, inclosos 100 milions d'europeus. «Viure amb dolor crònic té un impacte negatiu en la qualitat de vida d'una persona i condueix a estrès i a altres símptomes. Per tant, ha estat un privilegi per a JAGGAER ajudar a trobar solucions per a aquest enorme repte social», apunta Muñiz.

El dolor crònic també implica un cost directe molt significatiu per als sistemes de salut, a més de costos indirectes encara més grans per al conjunt de la societat, sobretot com a resultat de les pèrdues de productivitat. El programa Horitzó 2020 va estimar que el cost total superava els 440.000 milions d'euros, i la novena part recau sobre el conjunt de la societat.

Una gestió i un tractament inadequats i ineficaços generen visites repetitives als metges d'atenció primària i derivacions a especialistes. Més de la meitat dels pacients amb dolor agut o crònic reben un tractament inadequat, tot i que les opcions terapèutiques existents han confirmat resultats eficaços.

Generalment s'ha acceptat que les solucions de salut digital poden aconseguir més comparabilitat entre sistemes, pacients i protocols, a fi d'arribar a procediments més eficaços i eficients.

Trobareu tota la informació del projecte RELIEF aquí.