2023

"La generació de coneixement sobre l'alfabetització per a la salut digital transcendeix la comunitat universitària"

Eulàlia Hernández
19/09/2023
Joan Antoni Guerrero
Eulàlia Hernández, investigadora del Behavioural Design Lab de l'eHealth Center i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

 

Eulàlia Hernández, investigadora del Behavioural Design Lab de l'eHealth Center i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, ha estat una de les ponents de la sessió del Congrés Internacional de Salut Digital que va acollir el 12 de setembre la Universitat. Especialitzada en promoció de la salut i alfabetització per a la salut a través de les TIC, va impulsar un curs en línia obert i massiu (MOOC, per la sigla en anglès) al voltant de la matèria ara fa tres anys. Hernández, que forma part de la Xarxa espanyola d'alfabetització per a la salut, parla en aquesta entrevista al voltant de la promoció de la salut a través de les TIC i sobre el paper que la UOC té en aquest àmbit.

Quina importància té per a la UOC acollir una sessió del Congrés Internacional de Salut Digital?

Poder organitzar una sessió d'un congrés com el X Congrés Internacional de Salut Digital és clau per a la UOC i per al seu posicionament en el món de la salut digital. Sens dubte, tant l'Associació de Salut Digital, a escala estatal, com la Societat Catalana de Salut Digital tenen un rol de lideratge en l'avaluació, anàlisi, prospectiva i innovació en l'àmbit de la salut digital, atès que apleguen els diferents actors de l'ecosistema de la salut digital.

Hem rebut a casa nostra representants d'algunes de les empreses punteres, emprenedors i investigadors d'altres universitats i centres de recerca d'arreu de Catalunya, i amb ells hem pogut fer una reflexió acadèmica en el marc d'un congrés referent en el sector i que aquest any compleix deu anys. A la UOC volem potenciar sinergies, projectes, formacions i idees que permetin la col·laboració fluïda entre el món de l'empresa, l'àmbit assistencial i les universitats i centres de recerca.

Contribuir-hi és, per al nostre grup de recerca, el Behavioural Design Lab de l'eHealth Center, un plaer i un orgull alhora.

Una de les taules rodones del congrés ha tractat sobre la intel·ligència artificial (IA) i la promoció de la salut. Com pot contribuir la IA en aquest camp?

La IA pot contribuir a la promoció de la salut de diverses maneres, com ara:

  • * Crear contingut personalitzat per a cada usuari. La IA es pot utilitzar per recopilar dades sobre les persones, com ara la seva història clínica, els seus hàbits de vida i les seves preferències, i amb aquesta informació crear contingut de salut que sigui rellevant i útil per a cada persona.
  • * Proporcionar recordatoris i motivació. La IA es pot fer servir per enviar recordatoris als usuaris per a la cura, prevenció de la malaltia i promoció de la salut (prendre la medicació, fer cribratge o revisions, o seguir hàbits saludables). També pot proporcionar motivació personalitzada als usuaris per seguir hàbits saludables o "mantenir-se en el camí correcte".
  • * Analitzar dades. La IA es pot usar per analitzar grans quantitats de dades de salut a fi d'identificar patrons i correlacions que podrien ajudar a prendre decisions i millorar la salut pública.

 Un exemple d'això és l'ús de la IA per crear aplicacions mòbils que ajudin els adolescents a gestionar la seva salut mental i a trobar recursos de qualitat per tenir-ne cura. Aquestes aplicacions es poden utilitzar per proporcionar informació personalitzada sobre la salut mental, per enviar recordatoris per fer alguna activitat o per contactar amb un recurs assistencial quan calgui.

De quina manera la participació en aquest congrés serveix per posicionar la UOC en l'àmbit de la promoció de la salut en el terreny digital?

La participació de la UOC en el Congrés Internacional de Salut Digital i concretament la del nostre grup de recerca, el Behavioural Design Lab, adscrit a l'eHealth Center, és una oportunitat per a la Universitat de mostrar el seu compromís amb la promoció de la salut digital. La UOC és un referent en aquest àmbit, i la seva participació en el congrés ens permet compartir els nostres coneixements i experiències amb altres professionals i investigadors.

Considerem que a través de la participació en el congrés fem visible la nostra contribució a la promoció de la salut digital, establim contacte amb altres professionals i investigadors del sector, aprenem sobre les últimes tendències en promoció de la salut digital i obrim el debat sobre el futur que ens ofereix la utilització d'eines com les IA generatives, que a hores d'ara estan només en els seus inicis, però que poden revolucionar el sector.

Quin pes té l'estudi d'aquest àmbit dins del BDLab?

L'estudi de la promoció de la salut digital és un àmbit clau d'investigació per al BDLab. Això, combinat amb el treball en l'àmbit de les ciències i el disseny del comportament, ens ha de permetre avançar en la definició de polítiques de salut públiques basades en l'evidència aplicades, en aquest cas, a la promoció de la salut. Cal disposar d'evidència sobre què funciona, per a qui funciona, de quina manera fer-ho, en quin moment, etc. Aquestes són algunes de les preguntes a les quals volem donar resposta des del BDLab.

La nostra recerca en aquest àmbit s'ha centrat en els aspectes següents: anàlisi de dades per a la promoció de la salut, desenvolupament d'aplicacions mòbils per a la promoció de la salut i utilització de la IA per a la promoció de la salut. I això ho hem fet treballant de manera col·laborativa amb diferents actors de l'àmbit de la salut.

 Aquest coneixement sobre alfabetització per a la salut a través de les TIC, com es trasllada a la comunitat universitària?

El coneixement sobre l'alfabetització per a la salut a través de les TIC es trasllada a la comunitat universitària a través de la docència, la recerca i la col·laboració amb altres agents. No s'improvisa; aquesta és una tasca que fa anys que duem a terme des de la UOC i que transcendeix la comunitat universitària, perquè el nostre objectiu és contribuir a la millora de la societat.

A través de la docència, els estudiants de la UOC aprenen aspectes fonamentals de l'alfabetització per a la salut digital en diferents assignatures i treballs finals, i en màsters especialitzats com el de Salut Digital. A través de la investigació, generem nous coneixements i metodologies que es poden fer servir per millorar l'alfabetització per a la salut digital i que traslladem a la nostra docència (com ara el grau de Psicologia o el màster de Psicologia Infantil i Juvenil). I a través de la col·laboració amb altres agents del sector, tant públic com privat, compartim el nostre coneixement amb professionals i investigadors d'altres camps, ajudant-los a donar resposta als problemes que, relacionats amb el nostre àmbit, poden tenir als seus projectes i intervencions.

Que la UOC generi coneixement sobre aquest aspecte beneficia la nostra comunitat universitària? En quins aspectes?

La generació de coneixement sobre l'alfabetització per a la salut digital beneficia la nostra comunitat universitària de diferents maneres.

Facilita l'adquisició d'habilitats i coneixements necessaris per prendre decisions informades sobre la salut, que sovint donem per fet, quan no sempre és així. Ens prepara per usar la tecnologia per a la promoció de la salut, i a fer-ho amb un esperit crític, anant més enllà de modes i hypes. Contribueix a la investigació en aquest àmbit; i generar coneixement és un dels elements definidors de la Universitat.

 Formes part de la Xarxa espanyola d'alfabetització per a la salut. Què fa aquesta xarxa i de quina manera hi contribueix la UOC?

La Xarxa espanyola d'alfabetització per a la salut és una xarxa reconeguda per l'aliança Health Literacy Europe, que reuneix professionals acadèmics (d'universitats i una càtedra específica de promoció de la salut). També hi participen professionals de la salut (escoles de salut i serveis de salut a escala autonòmica) i professionals de la innovació, comunicació i recerca. Cadascú, des de la seva especialització, contribuïm a millorar l'alfabetització per a la salut en els nostres entorns específics de l'Estat espanyol. Amb tot, l'àmbit d'especialització de la UOC és el de l'alfabetització per a la salut digital. La UOC, a través del Behavioural Design Lab, és membre impulsor i actiu d'aquesta xarxa, i hi col·labora en les diverses activitats que es promouen, com ara l'organització de congressos i seminaris, la publicació de materials educatius, el desenvolupament de programes de formació, la promoció de la recerca, entre d'altres. Actualment, ho fem també des de la coordinació de la xarxa amb un rol més proactiu.

Treballar en xarxa ens permet tenir molta més capil·laritat de tot allò que fem, i ens permet dur a terme actuacions reals per resoldre problemes socials. Uns i altres, professionals de la salut, acadèmics i professionals de la innovació-comunicació i recerca, units i en xarxa som més forts, perquè tenim l'experiència pròpia.

La xarxa és un punt de contacte i de col·laboració per a la millora de situacions concretes. Per tant, intentem donar resposta a les demandes que ens arriben de les diferents institucions, organitzacions i professionals o ciutadans particulars.

 Actualment, treballes en el projecte de recerca eHealthLit4Teen sobre com fer viral la informació sobre salut entre la població adolescent. D'aquesta qüestió se'n prepara un seminari el mes vinent. Quines primeres pinzellades ens pots compartir dels resultats d'aquest projecte?

El projecte eHealthLit4Teen, que compta amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació, té com a objectiu identificar les estratègies més eficaces per fer viral la informació sobre salut mental i benestar emocional entre la població adolescent. Per fer-ho, hem reunit un equip d'investigadors i professionals dels àmbits de la salut mental, la comunicació i l'educació.

El seminari que es prepara per al mes de novembre presentarà els primers resultats del projecte. Serà una oportunitat per compartir aquests resultats amb els centres participants en el projecte i amb altres professionals i investigadors interessats en la salut digital, l'educació i la comunicació. Amb el projecte aportarem solucions (o això és el que voldríem), i un dels resultats mostra la dificultat dels adolescents (i dels adults) per identificar recursos sobre salut mental en les plataformes digitals. En el seminari jornada comptarem amb el suport del Col·legi de Periodistes de Catalunya per fer una sessió de treball d'estratègies contra la desinformació.

Aquest serà el primer seminari dels que tenim previstos com a retorn del projecte a la comunitat.

Tant en el projecte en general com en el seminari en particular, ens agradaria poder comptar amb tothom qui estigui interessat en la salut mental dels adolescents i les plataformes digitals. Només heu de contactar amb nosaltres. Us convidem a estar atents a la difusió que se'n farà.

Enllaços relacionats