2023

Treballant per a la salut i el benestar: així avancen les primeres accions del clúster de l'ODS 3 de la IAU

  IAU SDG 3 cluster eHealth Center

El clúster de l'objectiu de desenvolupament sostenible de salut i benestar (ODS 3) de l'Agenda 2030, de l'Associació Internacional d'Universitats (IAU), va poder celebrar la primera trobada cara a cara

15/05/2023
Juan F. Samaniego

Després de tres anys de reunions i feines en remot marcades, en gran manera, per la irrupció de la pandèmia, el clúster de l'objectiu de desenvolupament sostenible de salut i benestar (ODS 3) de l'Agenda 2030, de l'Associació Internacional d'Universitats (IAU), va poder celebrar la primera trobada cara a cara. Al llarg de tres dies, els membres del clúster, dinamitzat per l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), van posar els seus avenços en comú, van compartir coneixement i van treballar per continuar construint un espai de col·laboració.

"Va ser meravellós trobar-nos després de tres anys de feina online", explica Liv Raphael, directora del clúster de l'ODS 3 i membre de l'eHealth Center de la UOC. "La reunió va tornar a demostrar la gran quantitat de coses que poden aprendre les institucions les unes de les altres i que la col·laboració és clau per abordar els problemes sistèmics de la salut global. Va quedar clar que, encara que els contextos siguin diferents, els reptes són semblants i les solucions que funcionen en una institució i una àrea es poden adaptar i reproduir en unes altres", afegeix.

L'estratègia del clúster de l'ODS 3 va ser cocreada entre els membres el 2019-2020 i forma part del IAU HESD Global Cluster, que té com a objectiu fomentar l'intercanvi de coneixements i el desenvolupament d'experiències, projectes i recomanacions sobre com l'educació superior pot ajudar a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible. 

Missatges clau de la primera trobada presencial del clúster

El clúster de l'ODS 3 defensa la idea que l'educació superior ha de propiciar un enfocament integral de la salut que fomenti l'equitat i el benestar arreu del món. Així, el clúster té cinc grans pilars:

 1. Contribuir a tancar la bretxa entre ciència, coneixement i política.            
 2. Centrar-se en l'equitat i en un enfocament integrat de la salut orientat a la persona en els plans d'estudis.       
 3. Promoure que es tinguin en compte la veu i les necessitats locals.          
 4. Fomentar la col·laboració i un enfocament per sistemes.  
 5. Aprofitar el poder del treball en línia i les metodologies i les eines de la salut digital.

Després d'un intens període de feina en remot, la primera trobada presencial del clúster va concloure amb la creació d'un full de ruta ambiciós. Aquestes són les claus del full de ruta:

 • Tots els membres de la comunitat universitària tenen un paper important per tancar la bretxa de la desigualtat en la provisió d'atenció mèdica arreu del món.
 • És hora de redefinir el concepte de salut, tenint en compte els reptes principals per a la salut i el benestar sota un enfocament salutogènic i de salut planetària.    
 • També és el moment de construir un enfocament de la salut integrat i interdisciplinari, aprofitant el poder de la tecnologia, posant la persona al centre del diagnòstic i l'atenció, i oferint una resposta integrada d'acord amb la complexitat del problema.          
 • Cal potenciar el rol de les comunitats i treballar per la comunitat i per a la comunitat en la cerca de solucions.      
 • El treball col·laboratiu és un vehicle fonamental per avançar, tant des del punt de vista interdisciplinari com interinstitucional.         
 • Les universitats globals que treballin des d'un enfocament glocal, centrant-se en solucions rellevants localment mentre comparteixen coneixements a escala mundial, poden exercir un paper clau en aquest esforç.

"Les bases del que significa la salut es redefineixen i es fa globalment, com ja va passar en el segle xx", assenyala Marta Aymerich, directora de l'eHealth Center de la UOC. "Avui dia, la concepció és més salutogènica, és a dir, més centrada en la salut que en la malaltia i més en mans de cada persona, no solament en les dels professionals de la salut. A més, la contribució a la redefinició d'aquest concepte és més oberta i global, amb la participació de molts més actors gràcies a la potència de la comunicació en xarxa. Sens dubte, el fet de projectar múltiples solucions amb estratègies diverses ens acosta més a resoldre els reptes a què ha de fer front la salut global", afegeix.

Primeres accions de les institucions que integren el clúster de l'ODS 3

Dins la seva zona d'abast i influència, les institucions que formen part del clúster de l'ODS 3 de la IAU han desenvolupat iniciatives molt interessants per avançar en l'assoliment d'aquest objectiu de desenvolupament sostenible. Durant la trobada presencial del clúster, també es van posar en comú aquestes iniciatives, amb l'objectiu de compartir coneixement i inspirar-se mútuament.

Mesurar la temperatura del desenvolupament sostenible

A principis d'aquest any, la IAU va publicar un estudi en profunditat de com una sèrie d'universitats d'arreu del món integren els objectius de desenvolupament sostenible en les seves institucions. L'estudi, que contenia informació de més de 450 centres d'educació superior de 120 països, va concloure que el silo working i la falta de recursos específics són dos reptes principals que tenen les universitats per integrar els ODS en les seves institucions. En aquest sentit, el clúster ODS 3 també va dur a terme una enquesta entre els integrants i va arribar a conclusions semblants.

Màster de salut planetària

La UOC, juntament amb ISGlobal i la Universitat de Pompeu Fabra, ha posat en marxa el màster universitari de Salut Planetària. Aquests estudis tenen com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per promoure la salut a escala global, respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, mitjançant l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat lligats a la crisi climàtica i ambiental global, el disseny de solucions i la implementació d'aquestes solucions en les nostres societats.

El màster universitari de Salut Planetària és una formació interdisciplinària i transdisciplinària que busca reforçar algunes de les àrees prioritàries del clúster de l'ODS 3, com ara l'aprofitament del poder del treball en línia i les metodologies i eines digitals, a més del foment de la col·laboració i un enfocament per sistemes.

Living lab centrat en l'envelliment

El Parc Sanitari Pere Virgili, el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i l'eHealth Center de la UOC, juntament amb altres socis de serveis socials, empreses i administracions, han posat en marxa un living lab per donar suport a les persones grans. Batejat com a Barcelona Aging coLLaboratory (BALL), cerca convertir-se en una plataforma multidisciplinària en què diverses institucions col·laboren per desenvolupar solucions innovadores que avancin cap a un envelliment actiu i saludable.

Prevenció de la diabetis amb noves tecnologies

La Universitat de Sydney Occidental, a Austràlia, ha llançat, juntament amb altres socis locals, un programa per millorar la prevenció de la diabetis a través de les noves tecnologies. El projecte pilot, centrat en la salut de la comunitat de Samoa, no solament busca treballar de manera coordinada amb altres institucions acadèmiques i sanitàries, sinó també col·laborar amb les autoritats i els líders locals per millorar el compromís i l'adherència de la població a les pràctiques de prevenció de la diabetis.

Cap a un campus amb més salut

La Universitat Gadjah Mada, d'Indonèsia, ha posat en marxa un programa enfocat a crear un entorn i una cultura més saludables al seu campus. Batejat amb el nom de Health Promoting University Programme, s'articula entorn de vuit pilars, com ara la promoció de l'exercici físic, la tolerància zero amb la violència o la cura de la salut mental. Entre altres accions, el programa ha contribuït a establir controls de salut rutinaris per detectar malalties no transmissibles o a millorar les infraestructures esportives del campus.

Telesalut per arribar a tothom

La Universitat de Caldas, de Colòmbia, desenvolupa dos projectes per instal·lar cabines mòbils i teleconsultes a les zones rurals del Departament de Caldas amb l'objectiu que els serveis de salut puguin arribar a tots els membres de la comunitat. La iniciativa es duu a terme amb el suport del Ministeri de Ciències de Colòmbia, IPS Universitaria i Telesalud Caldas.

Conscienciació sobre el desenvolupament sostenible

El University College de Dublín (UCD), d'Irlanda, ha desenvolupat la SDG Awareness Week, juntament amb altres universitats i centres educatius, amb l'objectiu de reforçar la conscienciació sobre la importància dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Al llarg d'una setmana, els estudiants i els treballadors de l'UCD reben formació i informació de diversos membres de la comunitat acadèmica sobre els ODS i, en particular, l'ODS 3.

Construint una nova generació de líders

La feina amb la comunitat ha estat una part important de les tasques dels membres del clúster de l'ODS 3 al llarg dels últims anys, però en cap altra institució ha estat tan important com en el cas de la Universitat de Makerere, a Uganda. Allà, grups d'estudiants de diverses branques de la salut treballen adscrits a una comunitat durant unes quantes setmanes amb l'objectiu d'identificar reptes en l'àmbit de la salut i desenvolupar i implementar una intervenció. La universitat també disposa de programes de recerca, com el Centre d'Excel·lència per a la Salut Sostenible, desenvolupat en conjunt amb l'Institut Karolinska, de Suècia, i enfocat en les necessitats locals amb l'objectiu de convertir l'ODS 3 en una de les prioritats de la pròxima generació de líders comunitaris.

Durant la trobada, els integrants del clúster també van tenir l'oportunitat de visitar el Recinte Modernista de Sant Pau i de reunir-se amb organitzacions internacionals establertes a Barcelona que també treballen a favor de l'ODS 3.

"Els pròxims mesos continuarem compartint coneixements, aprenentatges i estudis de casos més profunds, tant internament com externament, per fomentar un enfocament interdisciplinari de la salut que contribueixi a la salut i el benestar arreu del món", conclou Liv Raphael.

"Avançarem en les línies estratègiques que vam establir al clúster i que vam actualitzar durant la reunió, intercanviant informació i aprenentatge entre institucions, fent promoció i comunicació conjunta, i duent a terme un treball intersectorial", afegeix Marta Aymerich. "Tot això, amb l'objectiu que l'educació superior propugni un enfocament integral de la salut que fomenti l'equitat i el benestar arreu del món", conclou la directora de l'eHealth Center.

Experts UOC

Foto de la vicerectora Marta Aymerich

Marta Aymerich

Directora de l'eHealth Center de la UOC

Expert/a en: Translació de resultats de la recerca a la pràctica clínica i/o de salut pública, avaluació de recerca.

Àmbit de coneixement: Salut pública i polítiques de recerca.

Veure fitxa

Liv Raphael

Expert/a en: Aliances internacionals

Enllaços relacionats