2023

La formació en salut digital, clau en la millora de la prevenció i el tractament del càncer

El càncer és una de les principals causes de mortalitat al món

Les tecnologies de la informació i la comunicació i la digitalització de la salut són fonamentals per millorar la prevenció, la detecció i el tractament del càncer

25/10/2023
Juan F. Samaniego
Dos projectes europeus en els quals participa la UOC volen enfortir els sistemes de salut i atenció a través de la formació en competències digitals per reforçar la prevenció, la detecció i el tractament del càncer

El càncer és una de les principals causes de mortalitat al món i una de les malalties més freqüents als països desenvolupats. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), prop de deu milions de persones moren cada any per culpa del càncer, és a dir, gairebé una de cada sis defuncions que es registren al món és provocada per aquest tipus de malalties. Els més habituals són el de mama, el de pulmó, el de còlon i recte i el de pròstata.

A Europa, a més, el càncer és la segona causa de morbimortalitat prematura. La Unió Europea (UE) registra, cada any, 4,7 milions de nous casos d'aquesta malaltia i 2,1 milions de morts per càncer, la qual cosa representa una despesa sanitària directa que supera els 100.000 milions d'euros anuals. Si no s'hi apliquen mesures ràpides, s'espera que els casos de càncer a Europa augmentin un 24 % des d'ara fins al 2035, la qual cosa multiplicarà els desafiaments per al sector sanitari i empitjorarà la vida de milions de persones.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la digitalització estan tenint un paper clau en la millora de la prevenció, la detecció i el tractament del càncer. De fet, el pla contra el càncer de la UE destaca la importància d'avançar en el desenvolupament i la implementació dels serveis de salut digital en el camp de l'oncologia. En aquest context, dos nous projectes europeus en què participa la UOC treballen per enfortir els sistemes de salut i atenció del continent a través de la formació en competències digitals perquè siguin més resilients, accessibles i eficaços.

L'alfabetització digital en l'àmbit oncològic

La salut digital pot augmentar l'accés als serveis sanitaris i millorar els resultats clínics, la seguretat i la qualitat de l'atenció, si es fa servir en les circumstàncies adequades. Dins del camp oncològic, les tècniques digitals ja han fet possible la supervisió remota de la quimioteràpia, l'administració remota de medicaments oncològics o el control de les cures pal·liatives, entre molts altres avenços. D'altra banda, des del Parlament de la Unió Europea s'ha assenyalat que cal augmentar les competències digitals del col·lectiu sanitari per tal de potenciar l'ús eficaç, responsable i ètic de la salut digital.

Així, en aquest context, el projecte europeu DigiCanTrain, en el qual participa la UOC, neix amb l'objectiu de millorar les competències digitals dels professionals de la salut que treballen en oncologia, tant clínics com no clínics, i d'impulsar l'ús de la tecnologia de la salut mitjançant el desenvolupament, l'avaluació i la difusió de la capacitació multidisciplinària i professional per a la força laboral d'atenció mèdica del càncer.

"L'objectiu final és desenvolupar un pla d'estudis amb recomanació de microcredencials, capacitació per a capacitadors i un paquet de capacitació adaptable per a centres oncològics i proveïdors d'educació europeus", explica Antoni Baena, director del màster universitari de Salut Digital (E-health), professor dels Estudis de Ciències de la Salut i col·laborador de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "L'objectiu indirecte de DigiCanTrain és millorar la igualtat i l'accés a l'atenció del càncer centrada en les persones i augmentar la resiliència i preparació del sistema d'atenció sanitària per adaptar-se a situacions i entorns canviants."

El consorci del projecte, que es desenvoluparà fins al maig de 2026, està coordinat per la Turku University of Applied Sciences de Finlàndia i hi participen catorze universitats i organismes de recerca. "L'impacte directe del DigiCanTrain serà crear un curs de mínims d'alfabetització digital per a professionals de l'àmbit oncològic, homogeneïtzar la formació i cedir-la en obert per a tots els països europeus, també els que no han participat en aquest projecte", afegeix Baena.

La salut digital, per acostar professionals i pacients

En la mateixa direcció avança el projecte TRANSiTION, en el qual participa la UOC juntament amb altres 26 universitats, centres i xarxes de recerca d'àmbit europeu i que es desenvoluparà fins a mitjan 2025. El gran objectiu del consorci, liderat per la Universitat de Tecnologia de Xipre, implica també millorar els coneixements i la formació dels professionals en temes de digitalització aplicada a la malaltia del càncer.

"Des de l'aspecte del pacient, la salut digital li permet saber moltes més coses sobre la seva pròpia salut i disposar d'eines que l'acostin al professional i a altres pacients. Són elements que ens poden ajudar molt a l'hora de fer un abordatge més integral de la malaltia", explica Carme Carrion, sotsdirectora de recerca i professora titular dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, així com investigadora principal de l'eHealth Lab Research Group, adscrit als Estudis de Ciències de la Salut i a l'eHealth Center. "Des del punt de vista del professional, la salut digital permet tenir accés a moltes més dades del pacient i estar constantment al dia de les noves possibilitats i les últimes recerques."

"Així, l'objectiu de TRANSiTION no és només dissenyar una formació que sigui en obert i accessible a tothom, sinó també dur-la a terme, posar-la a prova per comprovar que sigui útil", afegeix l'experta. "En aquest sentit, la UOC és un membre immillorable dels dos consorcis, tant de TRANSiTION com de DigiCanTrain. Som aquí per la nostra experiència en formació en línia i en recerca en salut digital. A la UOC disposem d'una combinació molt interessant de perfils més tecnològics i persones amb coneixements importants sobre el món de la salut."

Ara com ara, tots dos projectes avancen en paral·lel i estan desenvolupant la fase de recol·lecció de l'evidència existent, per saber què s'ha fet fins ara en aquest camp i què s'ha publicat en relació amb les necessitats dels professionals. A més, s'estan mapant les iniciatives digitals que ja estan en pràctica en el camp del tractament del càncer amb l'objectiu que tota aquesta informació estigui disponible per a tots els membres del consorci. A partir d'aquí, s'identificaran les prioritats de formació i s'avançarà en el disseny de dos cursos de capacitació específics que contribueixin a millorar les habilitats digitals dels professionals sanitaris i donin suport a l'ús segur d'eines per a la prevenció, el tractament i la supervivència del càncer.

Els projectes TRANSiTION i DigiCanTrain afavoreixen l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.

DigiCanTrain has received funding under the European Union's EU4Health programme under grant agreement No 101101253
Transition has received funding under the European Union's EU4Health programme under grant agreement No 101101261 
 
 
 

 

Experts UOC

Antoni Baena

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i director del màster de Salut Digital (E-health).

Foto de la professora Carme Carrion

Carme Carrion Ribas

Expert/a en: Avaluació d'intervencions en salut mòbil (apps, sensors, portables, etc), en relació amb la seva eficàcia i efectivitat.

Àmbit de coneixement: Salut digital i avaluació d'intervencions en salut.

Veure fitxa

Enllaços relacionats