Notícies

L'eHealth Center de la UOC organitza el I Congrés Internacional de Recerca sobre Salut i Benestar Electrònics

10/01/2018

 

L’adopció d’enfocaments digitals eficaços per a promoure la salut i el benestar electrònics requereix plantejar-se el repte de generar evidència científica que analitzi la viabilitat de les accions digitals i que alhora avaluï amb precisió l’impacte d’aquestes accions en la societat. 


El I Congrés Internacional de Recerca sobre Salut i Benestar Electrònics, «Avaluació de l’Evidència per a un Canvi de Paradigma en la Salut», es proposa compartir investigacions científiques i pràctiques basades en l’evidència d’experts internacionals sobre l’ús de tecnologies i dades digitals per a promoure mesures relacionades amb la salut.

Els objectius principals del congrés són:

-Oferir evidències científiques que garanteixin estàndards de qualitat, ètics i de seguretat en salut electrònica. 


-Valorar l’estat de la qüestió sobre aquest tema en l’àmbit internacional.


-Debatre sobre els reptes i les oportunitats de les tecnologies digitals per a un canvi de paradigma en la salut.

Entre els diferents conferenciants que participaran en la trobada hi haurà especialistes internacionals i de reconegut prestigi en l’àmbit de la salut electrònica, com Alejandro Jadad, que, a més de ser fundador del Centre for Global eHealth Innovation (Canadà), és metge i professor de la Dalla School of Public Health i director de l’Institute for Global Health Equity and Innovation de la Universitat de Toronto.

Completen el grup de conferenciants internacionals que hi participen Stein Olav Skrøvseth, director del Norwegian Centre for E-health Research; Carme Carrion i Ribas, investigadora de l’eHealth Centre, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i coordinadora de l’Àmbit de Coneixement de l’eHealth Centre (UOC); Carlos Palacio, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat d’Antioquia i Elia Gabarron, investigadora postdoctoral del Norwegian Centre for E-health Research de l’Hospital Universitari del Nord de Noruega.  

Per tal d’assolir els objectius esmentats, l’eHealth Centre de la UOC proposa aprofundir en els tres àmbits d’investigació següents:


1. Apoderament i participació en salut. Àmbit centrat a oferir processos basats en evidències amb els quals a) els ciutadans puguin controlar millor els factors i les decisions que afecten la seva salut i la prevenció de les malalties i b) les comunitats participin en el desenvolupament de polítiques sanitàries.

2. Disseny i avaluació d’intervencions en salut electrònica. Aquest àmbit està relacionat amb el disseny, l’avaluació i la validació científica d’aplicacions mòbils, a partir de la millor evidència científica disponible.

3. Ciència de dades en salut. Àmbit centrat en les investigacions sobre estratègies i serveis vinculats amb les dades massives en salut orientades a desenvolupar processos personalitzats, predictius, preventius i participatius per a la provisió de salut i benestar electrònics.

Data: 26 de gener de 2018.
Lloc: Palau Macaya. Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona (Espanya).
Inscripcions i més informació.


Sobre les activitats acadèmiques de l’eHealth Center de la UOC:


L’eHealth Center (eHC) de la Universitat Oberta de Catalunya és un centre acadèmic que genera i transfereix coneixement centrat en les persones sobre salut digital des d’una perspectiva salutogènica. El seu objectiu és capacitar i apoderar els ciutadans i els professionals servint-se de la tecnologia perquè puguin liderar el canvi de paradigma en salut.

Les activitats acadèmiques organitzades per l’eHC per al primer semestre del 2018 volen respondre a la qüestió «Salut electrònica: cap a un canvi de paradigma en salut», i el seu objectiu global és oferir una plataforma d’intercanvi de coneixements que ampliï la transformació de la salut en la societat digital. Per tal d’assolir aquest objectiu, l’eHC se centra, d’una banda, a compartir coneixements científics nous i rellevants derivats del treball teòric i empíric sobre salut electrònica i, d’una altra, a fomentar el compromís i les relacions efectives entre els actors estratègics que són clau per a desenvolupar i implementar bones pràctiques en salut digital basades en l’evidència.