Notícies

La UOC liderarà l'ODS de salut i benestar en la IAU

 

Foto: Nacions Unides

16/07/2018
Núria Masdéu & Virgínia Sanchez

L'Associació Internacional d'Universitats (IAU, International Association of Universities) ha designat setze universitats d'arreu del món per a liderar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 des de la IAU. L'objectiu és treballar per donar veu a les institucions d'ensenyament superior en cada un dels ODS i promoure el reconeixement de les universitats en la següent agenda global com a actors imprescindibles per a aconseguir el desenvolupament sostenible.

Gràcies a les iniciatives impulsades per l'equip de Globalització i Cooperació i el posicionament internacional de l'eHealth Center, la IAU ha seleccionat la UOC per a ser sustainable development goal champion, és a dir, líder d'un equip d'universitats que cooperaran amb la finalitat de fomentar la comprensió i l'ús de l'ODS de salut i benestar en l'ensenyament superior amb un enfocament internacional i multidisciplinari.

Com a promotors, col·laborarem en projectes interuniversitaris relacionats amb l'ODS 3, impulsarem conferències i seminaris per a potenciar l'Agenda 2030 i participarem en la definició de l'estratègia de la IAU per a incidir en política pública en relació amb aquesta agenda internacional aprovada per les Nacions Unides.

Carme Carrion, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i coordinadora de l'àmbit de disseny i avaluació d'intervencions en salut digital de l'eHealth Center, serà l'encarregada de coordinar l'equip de treball en l'ODS 3.

Per a Carrion, "el lideratge de la UOC en l'ODS de salut i benestar és una gran oportunitat. Ens permetrà estendre arreu la visió d'una salut molt més centrada en les persones, que impulsarà el canvi de paradigma en el món de la salut que cal que es produeixi si volem continuar avançant en un model de societat molt més apoderada i participativa, en què la inclusió de la tecnologia com a coadjuvant adreçat tant a professionals com a ciutadans i decisors avui ja és un aspecte clau".

Un clúster internacional per a impulsar l'Agenda 2030

Per a coordinar i impulsar cada un dels ODS, la IAU crearà el clúster d'ensenyament superior i recerca per al desenvolupament sostenible (HESD, higher education for sustainable development), que es presentarà el novembre que ve en una conferència a Malàisia.

Aquest clúster inclourà les setze universitats líders de cada un dels ODS i connectarà institucions d'ensenyament superior d'arreu del món per a promoure el desenvolupament d'iniciatives conjuntes i de sinergies. L'ODS 17, que consisteix a establir aliances entre diferents actors i institucions, serà liderat per la mateixa IAU.

Segons la directora dels Estudis de Salut, Pilar Garcia Lorda, "aquesta iniciativa ens permetrà assolir i estendre objectius que treballem de fa temps i que busquen poder contribuir, tant des de la docència com des de la recerca o la transferència, a polítiques i pràctiques de salut orientades a la universalitat, l'equitat i la sostenibilitat".

La UOC impulsa l'Agenda 2030

Esdevenir ara líder de l'ODS 3 en aquesta iniciativa de la IAU ens permetrà col·laborar amb universitats d'arreu, compromeses i diverses, i establir un marc de referència per a la sostenibilitat en l'ensenyament superior i la recerca.

"Treballar per la consecució dels objectius d'aquesta agenda política internacional també és responsabilitat de les universitats. Les universitats tenim molt a dir i podem aportar molt en tot aquest procés. Per això, a la UOC hem incorporat l'Agenda 2030 en la nostra estratègia", ha destacat Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació. "El paper i la responsabilitat de les universitats davant l'Agenda 2030 s'analitza en diferents fòrums internacionals, d'actors diferents, la qual cosa també ens ajuda a posicionar la UOC internacionalment".

L'Associació Internacional d'Universitats (IAU)

Fundada el 1950, la IAU és una associació global que agrupa 650 institucions d'ensenyament superior i associacions nacionals i regionals de tot el món. La missió de la IAU és enfortir l'ensenyament superior en l'àmbit mundial proporcionant un fòrum global per als líders institucionals i d'associacions per a debatre i examinar temes d'interès comú i fer actuacions sobre aquests temes.