Notícies

E-health: una realitat en els sistemes públics sanitaris

Foto: Pexels

08/10/2019
Carme Espinosa

La tecnologia aplicada a l'àmbit de la salut ha arribat per a quedar-se. I ho està fent amb pas ferm. Conceptes com intel·ligència artificial (AI), robòtica, impressió 3D, big data o realitat virtual o realitat augmentada formen part ja del dia a dia de molts centres sanitaris i comencen a caminar cap a l'atenció sanitària personalitzada.

Una de les activitats de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és impulsar la salut digital. Per això, a finals de març, vam donar suport a la Fundació iSYS en la celebració de la segona edició de la «mHealth BCN Conference: Big Data y mHealth». La jornada, en la qual van col·laborar la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària (CAMFiC), la Fundació TIC Salut Social, l'Hospital Clínic de Barcelona i el Movistar Centre, va reunir un grup d'experts per a debatre sobre la salut mòbil i la construcció de big data.

Sens dubte, la innovació tecnològica en el sector sanitari és ja una realitat. Com ens explicava, en el marc de la «mHealth BCN Conference», la directora d'Innovació de la Fundació TIC Salut Social, Agathe León, «en el Mapa de Tendències 2019 que vam fer vam poder comprovar que hi ha aproximadament un 60% de centres i institucions amb experiència en telemedicina. Per tant, la telemedicina, sigui a través de dispositius mòbils o no, ja és el present».

Primer: cal ordenar

El Mapa de Tendències és un estudi, elaborat per la Fundació TIC Salut Social (organisme que depèn del Departament de Salut de la Generalitat), l'objectiu del qual és recollir les tendències principals que estan modificant els models tradicionals de la sanitat, fent-ho des d'un punt de vista tecnològic i des de la perspectiva dels canvis organitzatius i individuals que es produeixen mitjançant les TIC en l'àmbit de la salut.

En aquest sentit, la Dra. León apunta la necessitat de posar «ordre» entre totes les iniciatives de telemedicina en un «pla estratègic de mobilitat de Catalunya per a decidir quin és el marc legislatiu, què podem fer. Crearem una plataforma comuna i a partir d'aquí, farem que aquestes diverses iniciatives es puguin acreditar, integrar i regular».

Però, com en tot, l'ús de la tecnologia en salut o e-health també té les seves limitacions. Entre els reptes que calen perquè l'e-health avanci, aquesta especialista en salut digital apunta la necessitat que l'ús d'aquesta tecnologia sigui precisament fàcil per a tothom. Com puntualitza la directora d'Innovació de la Fundació TIC Salut Social, «això significa que en el disseny d'aquesta tecnologia i per a aquesta aplicabilitat, el que tindrem en compte és la integració de la tecnologia en el sistema d'utilitzables per a tothom i per tothom».

Més formació sobre salut digital

La formació de professionals de la salut és un altre dels obstacles que cal traspassar per a implementar la salut digital. «Ens calen capacitacions digitals, en relació amb què podem fer amb les diverses tecnologies que tenim. Per exemple, com fer servir el big data, com fer models predictius, com ser capaços d'integrar tot això, com utilitzar el 5G perquè un professional no sanitari pugui tenir assistència no remota… és a dir, ens calen competències.»

I el tercer gran repte necessari per a implantar la salut digital en els sistemes de salut pública és l'ètica i la legalitat. Necessitem saber «quines coses podem fer en el marc legislatiu que tenim. Com podem compartir dades i de quina manera. Tot això fa molta falta: integració i competència», conclou León.