EVALAPPS. Disseny i validació d'una eina per a avaluar l'eficàcia, la seguretat i l'efectivitat de les apps de salut destinades a la gestió i la prevenció del sobrepès i l'obesitat

Disciplina: Ciències de la salut

IP: Carrion Ribas, Carme

Grup de recerca: eHealth Lab

Estat del projecte: Obert

Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Dates: 2017-2019

Objectius: L’objectiu d’aquest projecte consisteix a desenvolupar un instrument d’avaluació d’aplicacions en l’àmbit del maneig del sobrepès i l’obesitat, basat en l’avaluació d’eficàcia (canvi d’hàbits en relació amb l’alimentació i l’activitat física en població controlada), efectivitat (en població general) i seguretat (efectes adversos per l’ús de les aplicacions), durant un període de quatre setmanes.