Projectes en curs

RELIEF. Recovering Life Wellbeing through Pain Self-management Techniques Involving ICTs

Disciplina: Cincies de la salut

IP: Hernndez Encuentra, Eullia

Grup de recerca: PSINET - Psicologia, salut i xarxa

Estat del projecte: Obert

Entitat finanadora: European Commission

Dates: 2016-2019

Objectius: L’objectiu de RELIEF s vincular els provedors de salut per tal de crear solucions innovadores i sostenibles que millorin el control i l'alleujament del dolor crnic per mitj de tcniques autogestionades de TIC. Les malalties que comporten dolor crnic costen anualment ms de 300.000 milions d’euros als sistemes de salut europeus, l’1,5-3% del PIB (producte interior brut).

El dolor crnic representa un cost directe significatiu per als sistemes de salut. Tanmateix, si b els costos directes sn elevats, s’ha estimat que nou dcimes parts de la crrega que representa el dolor poden recaure en la societat en general. Fins i tot petits augments en l’efectivitat del maneig del dolor aporten grans recompenses econmiques. Ms de la meitat dels pacients amb dolor agut o crnic no estan ben tractats, tot i que les opcions teraputiques existents han confirmat resultats efectius. Les solucions de salut electrnica han d’assolir una comparabilitat ms alta entre sistemes, pacients i protocols per tal d’arribar a procediments ms eficaos i eficients.

Actualment, hi ha una mplia gamma de dispositius d’alta tecnologia destinats a tractar el dolor en moltes facetes i en tota la seva complexitat. Per encara cal salvar la distncia entre la investigaci i la comercialitzaci de nous productes i dispositius. RELIEF promour i accelerar l’accs al mercat de solucions innovadores, respectant alhora les directives sobre contractaci pblica. El projecte contribuir a impulsar eines innovadores que capacitin el pacient per a autogestionar el dolor actual i futur.